Onderzoek

Om doorbraken in wetenschappelijk onderzoek te bereiken, is meer geld voor parkinson-onderzoek nodig. ParkinsonNL wil zo de kennis en het inzicht vergroten om te:

  • Voorkomen dat mensen parkinson krijgen (preventie).
  • Zorgen dat mensen met parkinson de beste zorg krijgen (behandeling).
  • Zorgen dat mensen met parkinson genezen van deze ingrijpende ziekte (genezing).

Onderzoeken die wij mogelijk maken

DBS Wakker of onder narcose 

Mensen met parkinson die ‘diepe hersenstimulatie’ (DBS) meemaken, zijn vaak wakker tijdens deze operatie in hun hersenen. Veel mensen vinden dit naar en voor sommigen is het reden om niet te kiezen voor de operatie. Dit onderzoek bekijkt of je dezelfde resultaten kunt halen als mensen onder narcose zijn.   

Door Radboudumc en HagaZiekenhuis.

Parkinson-PEST 

Er zijn sterke aanwijzingen dat de snelle groei in het aantal mensen met de ziekte van Parkinson voor een deel wordt veroorzaakt door toxische stoffen in onze omgeving, met name pesticiden. Met de nieuwe kennis uit dit onderzoek willen we de leefomgeving gezonder maken en nieuwe gevallen van Parkinson voorkomen.

Een samenwerkingsproject van RIVM, TNO, Universiteit Wageningen, Ctgb,  RadboudumcUniversiteit Utrecht en Louis Bolk Instituut.

Beter in Balans

Veel mensen met parkinson verliezen gemakkelijk hun balans (lichamelijke instabliteit). Daardoor kunnen mensen minder doen. Ook bestaat het risico dat mensen gevaarlijk vallen. Dit komt door afwijkingen in de functies in de hersenstam en de basale ganglia. Steeds meer onderzoeken lijken te bewijzen dat ook de corticale functies van de hersenen zijn beïnvloed. Maar we hebben nog te weinig inzicht. Dit onderzoek wil duidelijk maken welke corticale oscillaties zorgen voor het monitoren en behouden van lichamelijke instabiliteit. 

Door Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

Het verminderen van pijn bij parkinsonpatiënten 

Meer dan de helft van de mensen met parkinson heeft pijn. Dit komt door veranderingen in de pijnverwerking. Onderzoek van kortgeleden laat zien dat je ook op andere manieren pijn kunt bestrijden dan alleen medicijnen slikken. Een bepaald type laagdrempelige mechanosensorische C-zenuwbanen (C-tactiele of CT-afferenten) lijkt een modulerende rol te spelen bij pijn (affectieve aanraking). Met dit project willen de onderzoekers uitzoeken of CT optimale aanraking bij mensen met parkinson met chronische pijn zorgt voor pijnvermindering. 

Door Universiteit Utrecht.

Oprichting Dutch Parkinson Scientists

ParkinsonNL geeft een subsidie aan alliantiepartner Dutch Parkinson Scientists, een vereniging van fundamenteel en klinisch onderzoek op het gebied van parkinson, voor de oprichting en de organisatiekosten van de vereniging in het eerste jaar.

Lees ook: