Onderzoek

Om doorbraken in wetenschappelijk onderzoek te bereiken, is meer geld voor parkinson-onderzoek nodig. ParkinsonNL wil zo de kennis en het inzicht vergroten om te:

  • Voorkomen dat mensen parkinson krijgen (preventie).
  • Zorgen dat mensen met parkinson de beste zorg krijgen (behandeling).
  • Zorgen dat mensen met parkinson genezen van deze ingrijpende ziekte (genezing).

Onderzoeken die wij mogelijk maken

DBS Wakker of onder narcose 

Mensen met parkinson die ‘diepe hersenstimulatie’ (DBS) meemaken, zijn vaak wakker tijdens deze operatie in hun hersenen. Veel mensen vinden dit naar en voor sommigen is het reden om niet te kiezen voor de operatie. Dit onderzoek bekijkt of je dezelfde resultaten kunt halen als mensen onder narcose zijn.   

Door Radboudumc en HagaZiekenhuis.

Parkinson-PEST: de rol van bestrijdingsmiddelen 

Sterke aanwijzingen zijn er dat giftige stoffen om ons heen deels de snelle groei van het aantal mensen met parkinson veroorzaken. Grote zorgen zijn er vooral over blootstelling aan pesticiden (bestrijdingsmiddelen). Met het project Parkinson-PEST willen de onderzoekers nieuw en beter inzicht krijgen op de rol van een mix aan pesticiden als mogelijke oorzaak van de ziekte van Parkinson. 

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Als eerste deel gaat het om een zogeheten longitudinaal observationeel onderzoek voor de hele Nederlandse bevolking. Dat wil zeggen dat onderzoekers databronnen over landgebruik en pesticidengebruik koppelen aan de aanwezigheid van mensen met parkinson. In het tweede deel zetten ze een patiënt-controleonderzoek op door metingen te doen in de woonomgeving, lichaamsmaterialen te analyseren en met behulp van vragenlijsten over wonen, werk, leefstijl en voeding in het verleden. 

De nieuwe kennis moet leiden tot een maatschappelijk debat over de invloed van pesticiden en andere giftige omgevingsfactoren op het ontstaan van parkinson. Met als doel om onze leefomgeving gezonder te maken en nieuwe gevallen van parkinson te voorkomen.​

Het Radboudumc en de Universiteit Utrecht leiden het project. Verder zijn RIVM, TNO, Universiteit Wageningen, Ctgb en Louis Bolk Instituut erbij betrokken.

Beter in Balans

Veel mensen met parkinson verliezen gemakkelijk hun balans (lichamelijke instabliteit). Daardoor kunnen mensen minder doen. Ook bestaat het risico dat mensen gevaarlijk vallen. Dit komt door afwijkingen in de functies in de hersenstam en de basale ganglia. Steeds meer onderzoeken lijken te bewijzen dat ook de corticale functies van de hersenen zijn beïnvloed. Maar we hebben nog te weinig inzicht. Dit onderzoek wil duidelijk maken welke corticale oscillaties zorgen voor het monitoren en behouden van lichamelijke instabiliteit. 

Door Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.

Het verminderen van pijn bij parkinsonpatiënten 

Meer dan de helft van de mensen met parkinson heeft pijn. Dit komt door veranderingen in de pijnverwerking. Onderzoek van kortgeleden laat zien dat je ook op andere manieren pijn kunt bestrijden dan alleen medicijnen slikken. Een bepaald type laagdrempelige mechanosensorische C-zenuwbanen (C-tactiele of CT-afferenten) lijkt een modulerende rol te spelen bij pijn (affectieve aanraking). Met dit project willen de onderzoekers uitzoeken of CT optimale aanraking bij mensen met parkinson met chronische pijn zorgt voor pijnvermindering. 

Door Universiteit Utrecht.

Oprichting Dutch Parkinson Scientists

ParkinsonNL geeft een subsidie aan alliantiepartner Dutch Parkinson Scientists, een vereniging van fundamenteel en klinisch onderzoek op het gebied van parkinson, voor de oprichting en de organisatiekosten van de vereniging in het eerste jaar.

Lees ook: