Parkinson Lobby

De kracht van lobby en de rol van ParkinsonNL

Als het gaat om remmen en voorkomen van parkinson denk je wellicht niet gelijk aan lobbyen. Maar lobbyen is een krachtig middel en speelt een belangrijke rol bij politieke besluitvorming en helpt overheden om problemen aan te pakken. Tevens is het een krachtige manier om mensen die niet of nauwelijks stemrecht hebben, een stem te geven. Welke rol neemt ParkinsonNL in de lobby op onderwerpen die parkinson raken?

Lobby Bestrijdings-
middelen

In Nederland is het aantal mensen met parkinson de afgelopen tien jaar met 30 procent toegenomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de groei een relatie heeft met vervuilende stoffen in onze omgeving, zoals pesticiden.

De Parkinson Vereniging en prof. dr. Bas Bloem zetten zich al tijden in om hier aandacht voor te vragen. De Parkinsonalliantie Nederland (waar ParkinsonNL een onderdeel van is), speelt hier sinds een jaar een verbindende, ondersteunende en inhoudelijke rol in, om zo nog effectiever te worden op dit onderwerp.

De samenwerking met Natuur & Milieu en de FNV is hiervan een direct resultaat. Gezamenlijk schreven zij het Manifest tegen Bestrijdingsmiddelen, ondertekend door 36 partijen, welke in april is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De Parkinson Alliantie

Door krachten te bundelen hebben we veel meer impact. De parkinsonalliantie is opgericht door de belangrijkste partijen in Nederland die zich bezig houden met de ziekte van Parkinson; ParkinsonNet, Parkinson-Vereniging, ParkinsonNL en Dutch Parkinson Scientists.

De alliantiepartners zien een intensieve samenwerking als de mogelijkheid om te kunnen versnellen, en parkinson af te remmen en uiteindelijk te kunnen voorkomen. Mooi voorbeeld van de samenwerking is ook de politieke lobby; het initiatief vanuit de alliantie ligt bij Parkinson-Vereniging maar wordt grotendeels bekostigd vanuit ParkinsonNL.

Steun ons in de strijd tegen pesticiden en draag bij aan meer wetenschappelijk onderzoek.
Doneer nu!