Informatie voor innovators

ParkinsonNL ondersteunt en initieert innovaties die de kwaliteit van leven en zorg voor personen met de ziekte van Parkinson en atypisch parkinsonisme verbeteren. Financiering van deze innovaties kan aangevraagd worden binnen de toekomstige innovatiecall van ParkinsonNL.

De ambities en doelen van ParkinsonNL met betrekking tot innovatie, vallen binnen de kaders van de Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de Parkinsonalliantie Nederland. Innovators die via onze call financiering ontvangen, dragen daarom bij aan het versneld stappen zetten om de doelen te behalen zoals die gedefinieerd zijn in deze agenda, zijnde:

  1. preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
  2. het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte;
  3. het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson.

Subsidie aanvragen

Momenteel is ParkinsonNL druk bezig met het opzetten van haar plannen rondom innovatie en implementatie. In 2022 zal er geen innovatiecall opengesteld worden.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom onze calls op het gebied van onderzoek en innovatie? Schrijf je dan in voor onze e-mail update.

Rapportageformulieren

Subsidieontvangers zijn verplicht om over hun innovatieproject te rapporteren, zoals vermeld in de toekenningsbrief. Voor het aanleveren van de voortgangsrapportage en eindrapportage vragen wij gesubsidieerden gebruik te maken van de standaardformulieren:

Voor ParkinsonNext projecten geldt dat na afronding van het project een kort eindverslag ingeleverd moet met het formulier Eindrapportage Subsidie Samenwerking ParkinsonNEXT.

Ingevulde formulieren dienen uiterlijk op de in de toekenningsbrief aangegeven datum aangeleverd te worden bij Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.

Voor overige vragen over innovatiesubsidies, kun je ook contact opnemen met Rik Nijskens, via rik.nijskens@parkinson.nl.