Informatie voor innovators

ParkinsonNL ondersteunt en initieert innovaties die de kwaliteit van leven en zorg voor personen met de ziekte van Parkinson en atypisch parkinsonisme verbeteren. Financiering van deze innovaties kan aangevraagd worden binnen de toekomstige innovatiecall van ParkinsonNL.

De ambities en doelen van ParkinsonNL met betrekking tot innovatie, vallen binnen de kaders van de Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de Parkinsonalliantie Nederland. Innovators die via onze call financiering ontvangen, dragen daarom bij aan het versneld stappen zetten om de doelen te behalen zoals die gedefinieerd zijn in deze agenda, zijnde:

  1. preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
  2. het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte;
  3. het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson.

ParkinsonNL Innovatiecall 2023

ParkinsonNL heeft een subsidieoproep opengesteld voor innovaties die bijdragen aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson(ismen).   

Met deze Innovatiecall wil ParkinsonNL een impuls geven aan de ontwikkeling van nieuwe effectieve interventies en/of de implementatie van bewezen effectieve interventies.

Er is in totaal €150.000 beschikbaar vanuit ParkinsonNL, met een maximaal budget van €50.000 per aanvraag en een maximale looptijd van 2 jaar. Cofinanciering is mogelijk.

Het proces bestaat uit twee stappen: vooraanvragen (indieningsdeadline 15 mei 2023 is inmiddels verstreken) en volledige aanvragen. We streven naar een toekenningspercentage van rond de 50% vanuit de volledige aanvragen.

Het Informatieblad (Information sheet) kan hieronder gedownload worden.

Op de subsidies zijn onze subsidievoorwaarden van toepassing. Klik op de knop hieronder om de Algemene Subsidievoorwaarden van ParkinsonNL te downloaden.

Voor het selectieproces worden wij geadviseerd door externe referenten en onze Maatschappelijke Adviesraad (MAR).

Subsidies buiten de Onderzoeks- en Innovatiecalls

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen buiten de reguliere Onderzoeks- en Innovatiecalls. Het is tevens niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het (drukken van) proefschriften, bezoeken aan nationale en internationale congressen en bijeenkomsten en (buitenlandse) stages of fellowships.