Informatie voor innovators

ParkinsonNL ondersteunt en initieert innovaties die de kwaliteit van leven en zorg voor personen met de ziekte van Parkinson en atypisch parkinsonisme verbeteren. Financiering van deze innovaties kan aangevraagd worden binnen de toekomstige innovatiecall van ParkinsonNL.

De ambities en doelen van ParkinsonNL met betrekking tot innovatie, vallen binnen de kaders van de Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de Parkinsonalliantie Nederland. Innovators die via onze call financiering ontvangen, dragen daarom bij aan het versneld stappen zetten om de doelen te behalen zoals die gedefinieerd zijn in deze agenda, zijnde:

  1. preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
  2. het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte;
  3. het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson.

Onderzoeksalert

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom onze calls op het gebied van onderzoek en innovatie? Schrijf je dan in voor onze email update.

Pilot Call 2024 van Health~Holland: Oproep voor projectideeën

ParkinsonNL is uitgenodigd door Health~Holland om één PPS-subsidieaanvraag aan te dragen om in te dienen in de besloten Pilot Call 2024 van Health~Holland. Indienen voor de call kan enkel en alleen via ParkinsonNL. De deadline voor indiening in de Pilot Call 2024 van Health~Holland, is 1 oktober 2024.

Bij deze nodigen wij parkinson onderzoekers uit om een projectidee in te dienen bij ParkinsonNL.

Vanuit de ingediende projectideeën, selecteert ParkinsonNL in samenwerking met een adviesgroep van enkele leden van de ParkinsonNL Wetenschappelijke en Maatschappelijke adviesraden, één projectidee dat uitgewerkt mag worden tot een aanvraag in de Pilot Call.

De deadline voor indiening van het projectidee bij ParkinsonNL is 29 juli 2024.

Aanmelden Talentprijzen ParkinsonNL

Jaarlijks, reikt ParkinsonNL twee Talentprijzen uit: de prijs voor ‘Beste Publicatie’ en de prijs voor ‘Beste proefschrift. 

Om kans te maken op de prijs ‘Beste Publicatie’ 2024 ben je een junior onderzoeker die max. 3 jaar geleden is gepromoveerd en eerste auteur is van een wetenschappelijke publicatie over parkinson(isme) die recentelijk is geaccepteerd bij een wetenschappelijk tijdschrift. 

Om in aanmerking te komen voor de titel ‘Beste Proefschrift’ ben je recentelijk gepromoveerd op het gebied van parkinson(isme) aan een Nederlands onderzoeksinstituut. 

Ben je een onderzoeker en wil je kans maken?

Aanmelden kan tot en met 26 augustus 2024, via het e-mailadres: research@parkinson.nl

Voor meer informatie over de prijzen en de aanmeldingsprocedure, raadpleeg het informatieblad.  

ParkinsonNL Onderzoekscall 2024 is gesloten

ParkinsonNL stelde begin 2024 een subsidieoproep open voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan het voorkomen, remmen, stoppen en uiteindelijk kunnen genezen van parkinson(ismen).   

Met deze Onderzoekscall wil ParkinsonNL een impuls geven aan de ontwikkeling van ziektemodificerende therapieën, mede door het vergaren van meer kennis van de pathofysiologische mechanismen bij parkinson(ismen).  

Voor meer informatie, kijk hier

Geoormerkte grote giften via ParkinsonNL

Wat zijn de voordelen en hoe werkt het?

Is er een grote gever geïnteresseerd in het financieren van jouw onderzoeks-, innovatieproject, of onderzoeksgroep met een donatie van €25.000 of meer? Heel fijn! Want met deze grote giften wordt het parkinson onderzoek nog verder versterkt. De gift kan projecten mogelijk maken die anders wellicht niet mogelijk zouden zijn.

Om ‘ongemakkelijke’ verstrengeling van belangen te voorkomen en jou als onderzoeker te ondersteunen gedurende het gehele proces, heeft ParkinsonNL een ondersteunde dienst opgezet. Via deze ParkinsonNL route kan een gever vanaf €25.000 geoormerkt doneren aan een nog te starten, specifiek (onderzoeks- of innovatie-) project . ParkinsonNL zorgt voor het opstellen van een overeenkomst en regelt betalingen. En onze onafhankelijke adviesraad toetst het projectplan en ondersteunt met eventuele tips en aanscherpingen. Tevens monitort de ParkinsonNL adviesraad continue de voortgang. Zo bewaar jij als onderzoeker jouw onafhankelijkheid van de gever. En zo heeft de gever goed inzicht in de voortgang van het project en hoe de gift bijdraagt aan een kwalitatief goed en impactvol project.

Voor meer informatie en mogelijkheden zie hier.

ParkinsonNL Subsidie Spreekuur

Ben je onderzoeker of projectleider of heb je gewoon een goed idee omtrent de ziekte van Parkinson of parkinsonismen? Zoek je mogelijke fondsen en/of subsidies of andere vormen van externe financiering? Wij helpen je graag met advies rondom de financieringsmogelijkheden in Nederland, tips bij het zoeken van samenwerkingspartners en advies bij het schrijven van een aanvraag.

Meld je gratis aan voor het maandelijkse, online spreekuur. Elke laatste dinsdag van de maand van 14.30 uur tot 15.30 uur. De eerste start op 30 januari 2024. Anneke Mels (Aanvoerder Kennis & Impact) en Barbara van der Vaart (Subsidie adviseur) helpen je graag bij het vinden van een passende subsidie, call of een passend fonds. 

Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen naar barbara.vandervaart@parkinson.nl met daarin:

  • Het onderwerp en het project in enkele zinnen
  • Wie er bij het project betrokken zijn
  • Het benodigde bedrag
  • Het stadium van het project
  • Verwachte looptijd van het project

Je ontvangt van ons een Teamslink met de definitieve tijd.

Subsidies buiten de Onderzoeks- en Innovatiecalls

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen buiten de reguliere Onderzoeks- en Innovatiecalls. Het is tevens niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het (drukken van) proefschriften, bezoeken aan nationale en internationale congressen en bijeenkomsten en (buitenlandse) stages of fellowships.

Rapportageformulieren

Subsidieontvangers zijn verplicht om over hun onderzoeksproject te rapporteren, zoals vermeld in de toekenningsbrief. Voor het aanleveren van de voortgangsrapportage en eindrapportage vragen wij gesubsidieerden gebruik te maken van de standaardformulieren:

Algemene Subsidievoorwaarden

In onderstaande document zijn de algemene voorwaarden van ParkinsonNL verwoord ten
behoeve van subsidieverlening voor projecten in het kader van de programma’s
van het fonds: