Hoofdinhoud


Geweldig nieuws! Vorig jaar op zaterdag 3 september fietsten heel wat kanjers voor het fietsevenement BikevoorParkinson 2022. Met zijn allen een dag fietsen in de mooie heuvels van Zuid-Limburg om geld op te halen voor een goed doel voor mensen met parkinson. Afgelopen jaar was dat doel om meer online sportlessen speciaal voor mensen met de ziekte van Parkinson mogelijk te maken.

Er is door alle fietsers én door de verdubbeling van ParkinsonNet en ParkinsonNL een totaal van bijna € 130.000,- beschikbaar. Hiermee zijn twee projecten toegekend aan ParkinonNet & de Parkinson Vereniging. Deze staan allebei in het teken van bewegen.

Graag vertellen we je over deze 2 projecten.

1. Beweegserie voor ParkinsonTV

Het eerste project, een Beweegserie voor ParkinsonTV, wordt gemaakt door ParkinsonNet. Binnen ParkinsonTV maakt ParkinsonNet een serie van zes uitzendingen die in het teken staan van bewegen. Daarmee faciliteert ParkinsonNet mensen met parkinson(isme) om in beweging te komen door:

  • Actief een aantal sporten te kunnen ervaren vanuit de eigen huiskamer;
  • Kennis te delen en informatie beschikbaar te stellen over het belang van bewegen;
  • Aandacht te besteden aan belangrijke gerelateerde onderwerpen zoals leefstijl, gezonde voeding of de mogelijkheden van bewegen in het dagelijks leven;
  • Waar nodig aanvullend materiaal beschikbaar te maken of te ontwikkelen.

Door de uitzendingen onderdeel te maken van ParkinsonTV, zijn de uitzendingen op ieder moment beschikbaar voor iedereen, nu en in de toekomst.

De planning is om de Beweegserie in De Nationale Sportweek in september 2023 te lanceren.

2. Optimaliseren van de Beweegzoeker: een regionaal Sport en Bewegen Overzicht van Parkinson Vereniging

Op de website van de Parkinson Vereniging staat een Beweegzoeker, met bewegingsactiviteiten speciaal voor mensen met parkinson(isme).

Deze Beweegzoeker kan nog beter! Samen met leden van de Parkinson Vereniging worden parkinson-beweegactiviteiten aangevuld en bij sporttrainers vermeldt of ze de e-learning voor sporttrainers van ParkinsonNet hebben gevolgd. In dit project wordt de beweegzoeker voor 10 ParkinsonNet regio’s geoptimaliseerd en up to date gehouden.

Het doel van deze geoptimaliseerde Beweegzoeker is om mensen met parkinson(isme) informatie te geven over beweegactiviteiten in tien regio’s zodat ze eenvoudig via een website van de Parkinson Vereniging een activiteit kunnen vinden die aansluit op hun wensen en behoeften én in hun eigen omgeving.

Het is de planning dat de Beweegzoeker in december 2023 is geoptimaliseerd.

Verbeteren kwaliteit van leven door bewegen

Beide projecten dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van parkinson of een parkinsonisme. Want bewegen is voor iedereen belangrijk. Vooral voor mensen met parkinson. Bewegen geeft plezier, bestrijdt de symptomen en er zijn zelfs steeds meer aanwijzingen dat het parkinson kan afremmen. 

BikevoorParkinson 2023

Je kunt je binnenkort aanmelden voor BikevoorParkinson 2023 op zaterdag 2 september. Vanzelfsprekend gaan we daar ook weer een heel mooi en belangrijk project aan verbinden. Welke dat wordt, is ook in maart bekend.

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte in Nederland. ParkinsonNL zet alles op alles om de ziekte af te remmen en, uiteindelijk, te voorkomen. Dat doen we door te investeren in baanbrekend onderzoek, innovaties en voorlichting. Jij kunt ook een bijdrage leveren aan de financiering van de onderzoeken of mee doen met een van de fondsenwervende evenementen zoals de Nijmeegse 4Daagse en BikevoorParkinson.