Hoofdinhoud

Blij, dat zijn we! De, door Parkinsonalliantie Nederland, aangevraagde subsidie bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt gegeven. Een bedrag van bijna € 150.000,- dat we goed gaan inzetten om verschillende projecten ter verbetering van de ziekte van Parkinson te realiseren. ‘Vanuit inzicht naar impact voor mensen met parkinson’ was de basis voor deze aanvraag.

Hoe is de aanvraag tot stand gekomen?

VWS heeft Parkinsonalliantie Nederland in de zomer van 2022 de mogelijkheid gegeven om een subsidieaanvraag te doen voor activiteiten die aanmerkelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met parkinson. ParkinsonNet, de Parkinson Vereniging en ParkinsonNL hebben gezamenlijk de aanvraag opgesteld, met ParkinsonNL als penvoerder. De drie projecten dragen bij aan het behalen van de doelen die in het meerjarenbeleidsplan van Parkinsonalliantie zijn opgesteld.

Anneke Mels, Aanvoerder Kennis en Impact  bij ParkinsonNL:

‘Het bedrag dat Parkinsonalliantie Nederland ontvangt, is bedoeld om drie projecten mogelijk te maken die inzicht geven in het parkinsonveld en de zorg voor mensen met parkinson kunnen verbeteren. De aanvraag is 1 november 2022 gehonoreerd. We er trots op dat onze gezamenlijk inspanning heeft geleid tot deze mooie subsidie.’

Inzet op 3 projecten

Dankzij de subsidie van het Ministerie van VWS kunnen 3 projecten uitgerold worden, zijnde:

1. In kaart brengen van parkinson onderzoek

2. Ondersteuning van leefstijlinterventies op maat

3. Inclusiviteit door (h)erkenning van diversiteit.

Parkinson in kaart brengen
Er is grote behoefte inzicht te krijgen in wat er op het gebied van parkinson onderzoek en innovatie is bereikt, er momenteel speelt en welke focus en kansen daaruit te destilleren zijn voor de nabije toekomst en op de langere termijn. Dit om meer impactvol te kunnen investeren in de juiste onderzoeken en innovaties.

Leefstijlinterventies keuzehulp
Bij dit project wordt een online, interactieve keuzehulp ‘Leefstijlinterventie op maat’ ontwikkeld. Hiermee worden mensen met parkinson geholpen bij het kiezen wat hen persoonlijk het beste past uit alle mogelijke (bewezen) interventies op het gebied van bewegen (boksen, dansen, nordic walking, wandelen,  etc.), voeding (aangepaste voeding, biologische producten), mentale gezondheid (yoga, mediatie, zingeving) en slaapgewoonten.

Diversiteit/inclusiviteit
Voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is het zorgaanbod en de zorginformatie heel complex. Hierdoor maken ze niet of onvoldoende gebruik van zorg. Met de bijdrage van VWS wil Parkinsonalliantie in samenwerking met Pharos deze ongelijkheid in zorggebruik als gevolg van diversiteit terugdringen.

De basis voor de aanvraag waarvoor de subsidie nu is gegeven, is de Onderzoek & Innovatie Agenda, en het meerjarenbeleidsplan die Parkinsonalliantie Nederland opstelde voor de komende jaren. De alliantie is opgericht om versneld stappen te kunnen zetten tegen parkinson. Daarin bundelen de Parkinson VerenigingParkinsonNet, de Dutch Parkinson Scientists en ParkinsonNL hun krachten.

Lees ook → Dit houdt de Onderzoek & Innovatie Agenda in

De subsidie van het ministerie van VWS is een waardevolle aanvulling op de eerder verkregen subsidie van de Postcodeloterij en maakt dat wij deze projecten substantieel kunnen uitbreiden en zo meer impact voor mensen met parkinson kunnen bereiken.

Lees ook -> begin dit jaar ontving PNL € 900.000,- van de Postcodeloterij

Parkinson is de snelstgroeiende neurologische aandoening wereldwijd en heeft een enorme impact op je leven. Toch weten we nog weinig van de ziekte. ParkinsonNL wil versneld stappen zetten voor een wereld zonder parkinson en verlegt grenzen op het gebied van onderzoek, innovatie en voorlichting. We werven fondsen en maken baanbrekend onderzoek en wetenschappelijke innovaties financieel mogelijk. Parkinson stoppen begint nu.