Behandeling

Genezing van parkinson is nog niet mogelijk. Wel zorgt de juiste behandeling voor minder klachten. Hoe kun je parkinson op dit moment behandelen?

Parkinson behandeling op maat

De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde aandoening. De kenmerken en dus ook de behandelingen verschillen per mens. Daarom werken artsen en parkinsonverpleegkundigen nauw samen met fysiotherapeuten, oefentherapeuten, psychologen en anderen. Dit doen ze in multidisciplinaire teams, zodat alle professionals goed samenwerken.

Je kunt de ziekte van Parkinson nog niet genezen, mede omdat de oorzaken van de ziekte nog niet bekend zijn. Ook kun je het ziekteproces nog niet vertragen. De behandeling is vooral bedoeld om mensen met de ziekte van Parkinson een zo goed mogelijk leven te geven.

Bij de ziekte van Parkinson krijg je meerdere behandelingen tegelijk. De behandeling verandert als je nieuwe klachten krijgt of de behandeling niet meer werkt.

Medicatie

De twee medicijnen, die artsen het meeste voorschrijven, zijn levodopa en dopamine agonisten. Levodopa vult het tekort aan dopamine aan. Dopamine agonisten zorgen dat de dopamine ontvangers (receptoren) geprikkeld worden. Zij doen de werking van dopamine na. De arts start met medicijnen voorschrijven als de klachten het dagelijks leven in de weg gaan zitten. Medicijnen kunnen de ziekte niet genezen en ook niet vertragen. Ze zorgen dat mensen minder last hebben van de gevolgen van de ziekte.

Chirurgie

We hebben op dit moment nog geen operatie, die het lijden van mensen met parkinsonismen vermindert. Wel starten onderzoekers voorzichtig met de eerste onderzoeken naar stamceltransplantatie bij mensen met PSP. En onder een klein aantal mensen met MSA doen wetenschappers eenzelfde soort onderzoek. Dit onderzoek zit in fase 1 en 2, wat betekent dat het eerst onder 25 à 50 mensen wordt onderzocht. 

Voor beide onderzoeken geldt: zijn de eerste resultaten in fase 1 en 2 positief, dan breidt het onderzoek zich uit naar meer mensen met PSP en MSA. 

Zorg door anderen dan de arts (paramedische zorg)

Mensen met parkinsonismen hebben (nu nog) vooral baat bij de paramedische zorg. Dit is zorg van de fysiotherapeut, de oefentherapeut, de Cesar en Mensendieck therapeut, de logopedist en de ergotherapeut, vaak onder leiding van een revalidatiearts. Samen met de parkinsonverpleegkundige en de neuroloog stellen zij de best mogelijke behandeling samen, zodat mensen met parkinsonismen minder last hebben van hun klachten. 

Zo leren ze mensen bijvoorbeeld gemakkelijker te lopen of te praten. Ook zoeken ze samen naar ‘trucjes’ die mensen helpen om gestopte bewegingen – zoals lopen – weer op gang te krijgen. 

Leefstijl 

Onderzoekers hebben nog niet gekeken wat het effect is van bewegen en gezond eten op mensen met parkinsonismen. Onderzoek is kostbaar en de groep mensen met parkinsonismen is relatief klein. Daarom is er een ‘Parkinson leefstijl keuzehulp’ ontwikkeld. De keuzehulp ondersteunt mensen met parkinson(isme) in de vroege en midden fase van de ziekte, die graag willen weten wat een gezonde leefstijl betekent en aan de slag willen met het veranderen van hun leefstijl.

Lees ook: