Disclaimer

Bij het samenstellen en updaten van deze website zijn wij zeer zorgvuldig. Dat betekent dat ParkinsonNL veel aandacht besteedt aan de inhoud en de vormgeving van de website.  

Ondanks de aandacht voor kwaliteit, kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze website altijd correct, actueel of volledig is. De informatie helpt recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen. In geen geval kan ParkinsonNL aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en er worden geen rechten ontleend aan de op de website geboden informatie en/of diensten.  

ParkinsonNL behoudt zich het recht om de informatie op haar website (met inbegrip van hyperlinks) te allen tijde te verbeteren, wijzigen, aanvullen of verwijderen. 

ParkinsonNL is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.parkinson.nl en in de nieuwsbrieven wordt verwezen. 

De op deze website aangeboden informatie kan nooit de functie van een arts, in welke hoedanigheid dan ook, overnemen. Voor persoonlijke, medische vragen verwijzen wij je dan ook altijd naar je (huis)arts. 

Auteursrecht en eigendomrecht 

Het copyright van alle gebruikte teksten en de meeste beelden op deze website en in de nieuwsbrieven behoort aan ParkinsonNL. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ParkinsonNL niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. 

Op de huisstijl van ParkinsonNL rust een auteursrecht en een gebruiksrecht van ParkinsonNL. De huisstijl mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming gebruikt en/of toegepast worden. Ook is het niet toegestaan om het logo van ParkinsonNL na te maken, opnieuw te construeren of zelf een nieuwe variant van het logo te maken, tenzij je dit als opdracht is gegeven door ParkinsonNL. Voor de pers hebben wij diverse materialen beschikbaar. Neem gerust contact met ons op via [email]. 

Onjuistheden 

Als je onjuistheden op onze website tegenkomt, meld die dan gerust. Ook suggesties zijn van harte welkom. Je kunt ons bereiken via info@parkinson.nl. Tenzij anders vermeld, gaan wij ervan uit dat deze suggesties niet-vertrouwelijk zijn en vrij gebruikt kunnen worden zonder dat daar nadere toestemming voor nodig is.  

Privacy en persoonsgegevens  

ParkinsonNL hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Wij gaan daarom uitermate zorgvuldig met je gegevens om. Uiteraard houden wij ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees meer op onze privacyverklaring.  

De website van ParkinsonNL kan gebruik maken van cookies.