Hoofdinhoud

Afgelopen zomer konden onderzoekers voor het eerst bij ParkinsonNL subsidie aanvragen voor hun onderzoek. Er zijn maar liefst 22 aanvragen ingediend. Trots zijn wij dat we in totaal bijna € 300.000,- hebben toegekend aan 3 onderzoeksprojecten. Welke dat zijn, vertellen we je graag!

De 3 toekenningen

  1. Ontwikkeling van een minimaal invasieve alfa-synucleïne antilichaam-gebaseerde gentherapie voor de ziekte van Parkinson, bij het Nederlands Herseninstituut onder leiding van Kimberly Pietersz

    Bij de ziekte van Parkinson spelen schadelijke ophopingen van het eiwit alfa-synucleïne een belangrijke rol. De onderzoekers gaan proberen om de schadelijke eiwitophopingen te neutraliseren om zo (verdere) schade aan hersencellen te voorkomen. Dit doen zij met gentherapie in parkinson muismodellen. Hierbij wordt een onschadelijk virus geïnjecteerd in de bloedbaan. Dit virus komt in specifieke hersencellen terecht en zorg daar voor de productie van een neutraliserend antilichaam. Zo hopen de onderzoekers de schadelijke alfa-synucleïne ophopingen en de verergering van parkinson te stoppen. 

  2. MRI gebaseerde detectie van dopamine-resistente versus dopamine-responsieve tremor bij de ziekte van Parkinson, bij het Donders Instituut, Radboudumc onder leiding van Michiel Dirkx.

    Trillen, oftewel tremor, komt voor bij ongeveer driekwart van de mensen met de ziekte van Parkinson. De belangrijkste parkinsonmedicijnen (met name Levodopa) hebben echter in een deel van de personen beperkt verminderend effect op tremor (genaamd dopamine-resistente tremor). Er zijn ook mensen met parkinson met een vorm van tremor die wel goed reageert op dopamine (genaamd dopamine-responsieve tremor). In de praktijk is het lastig deze subtypen van tremor te onderscheiden, maar dit is wel belangrijk om een passende, persoonsgerichte, behandeling te kunnen bieden. Het doel van deze studie is om met MRI scans op individueel niveau het onderscheid te maken tussen dopamine-resistente en dopamine-responsieve tremor bij de ziekte van Parkinson. Dit gegeven kan vervolgens door een arts gebruikt worden om een patiëntgerichte behandeling aan te bieden.

  3. Worm-Microbiomics: een sneltestplatform om darmflora te selecteren met een effect op Parkinson, bij European Institute for the Biology of Ageing (ERIBA), UMC Groningen onder leiding van Maria Eugenia Goya.

    Of veranderingen in de darm de oorzaak zijn of een gevolg van de ziekte van Parkinson is nog niet zeker, maar dat deze het ziekteverloop kunnen beïnvloeden is duidelijk. Vroeg herstel van de darmflora lijkt daarom een goede strategie om de ontwikkeling van parkinson te remmen of te keren. Maar, voordat er darmfloratherapieën kunnen worden ontwikkeld, moeten eerst de betrokken micro-organismen in kaart gebracht worden. De onderzoekers willen een gestandaardiseerde methode hiervoor ontwikkelen in de minuscule worm C.elegans. Vervolgens gaan ze hierin een selectie van micro-organismen testen, die zijn geassocieerd met parkinson. Indien succesvol kan het platform grootschalig onderzoek mogelijk maken naar micro-organismen en biologische mechanismen die betrokken zijn bij parkinson.

De beoordeling

Voor de beoordeling van deze aanvragen is ParkinsonNL bijgestaan door zowel ervaringsdeskundigen (via de Parkinson Vereniging) als wetenschappers over de hele wereld. De aanvragen en beoordelingen zijn daarna naar onze wetenschappelijke adviesraad (WAR) gegaan. Zij hebben een advies geformuleerd dat is overgenomen door de directeur van ParkinsonNL, Adse Jelles.

We zijn erg blij met dat we deze projecten mogen financieren. De projecten starten allemaal in 2023. Dan zullen we je ook verder updaten over de doelen van deze onderzoeken, de drijfveren van de onderzoekers en de verdere inhoud van de projecten.

Lees meer: deze onderzoeken maken wij nog meer mogelijk

Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Bij ouderen én – steeds vaker – op jongere leeftijd. Met deze gevoelde urgentie gaat ParkinsonNL het verschil maken op het gebied van onderzoekinnovatie en voorlichting. Wil je weten hoe jij ons daarbij kunt helpen?