Privacybeleid

Wie zijn we

ParkinsonNL is afhankelijk van donateurs, vrijwilligers, organisatoren van sponsoracties en andere belangstellenden voor het verwezenlijken van haar missie: versneld stappen zetten richting een wereld zonder parkinson. Mogelijk verwerken wij gegevens over jou. Via het privacy statement van ParkinsonNL, gevestigd te Amersfoort aan Stationsplein 123 3818 LE, informeren we je over de verwerking van je persoonsgegevens. Dit privacy statement is geldig voor de website(s) in beheer van ParkinsonNL.

Verwerking persoonsgegevens

ParkinsonNL is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens en verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk is. ParkinsonNL kan jouw persoonsgegevens gebruiken om je in de toekomst te informeren over voor jou relevante ontwikkelingen van ParkinsonNL

Onderstaande persoonsgegevens kunnen we van je verwerken:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IBAN
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens
 • Functie
 • Toestemming voor o.a. de nieuwsbrief
 • Informatie over je machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld weer je ons via de website, per mail, telefonisch of op een andere manier benadert
 • Informatie verkregen uit enquêtes
 • Welke brochures of informatie je hebt aangevraagd
 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP of MAC adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website

Hieronder vind je welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden verwerkt.

Jouw donatie

Om parkinson te stoppen hebben we jouw donatie hard nodig. Om de betaling uit te voeren verwerken we jouw geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, het donatiebedrag, de frequentie, jouw IBAN en naam rekeninghouder. Je e-mailadres wordt gebruikt om de donatie te bevestigen en om een nieuwsbrief te versturen (optioneel). Wij vragen optioneel jouw adresgegevens en telefoonnummer om je per post of telefonisch te benaderen. We vragen je geboortedatum om je te kunnen feliciteren voor je verjaardag. Deze velden kun je leeg laten als je dat niet wilt.

Als je doneert aan ParkinsonNL is de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de donatie. We bewaren jouw gegevens 7 jaar na je laatste donatie om te voldoen aan belastingwetgeving.

Nieuwsbrief

We versturen nieuwsbrieven aan onze donateurs, relaties en achterban die toestemming hebben gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief. Hiervoor verwerken we jouw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Contactformulier

Als je contact opneemt met ParkinsonNL via het online contactformulier, bijvoorbeeld voor het stellen van een vraag, verwerken wij jouw gegevens. Om een reactie op jouw verzoek te kunnen geven verwerken we je voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Social media

ParkinsonNL maakt gebruik van de social media kanalen Facebook, Twitter en LinkedIn om berichten te delen met haar volgers. ParkinsonNL plaatst op haar social media pagina’s alleen met toestemming foto’s en video’s waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Via social media kun je deelnemen aan acties of brochures aanvragen en worden jouw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres verwerkt.

Jij kunt op Facebook ook zelf een inzamelingsactie starten voor ParkinsonNL, of doneren via een actie van iemand anders. Wij ontvangen de naam van de actiehouder, de naam van de gever en het bedrag. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan ontvangen wij ook jouw e-mailadres.

ParkinsonNL verwerkt gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Verwerken, bevestigen en beheren van je donatie
 • Verwerken en verzenden van nieuwsbrief en/of informatiemateriaal
 • Verwerken van je inschrijving voor onze diensten
 • Behandelen van verzoeken, klachten of vragen
 • Versturen van uitnodiging voor evenement
 • Persoonlijk informeren over voor jou relevante thema’s
 • Informeren over nieuwe campagnes en vragen om een nieuwe donatie te doen
 • Bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes
 • Beheren van onze financiële administratie zodat we voldoen aan financiële en ficale (wettelijke) verplichtingen
 • Testen en verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening
 • Bijhouden van webstatistieken, verbeteren van onze website en delen via social media te faciliteren

De grondslagen waarop je gegevens worden verzameld zijn:

 • Je hebt ons toestemming gegeven voor het gebruik van gegeven die jij ons hebt verstrekt.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst als je die met ons bent aangegaan.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus.
 • Het gerechtvaardigd belang van ParkinsonNL om zo efficiënt en relevant mogelijk met jou te communiceren.

Profilering

ParkinsonNL wil haar relaties op een relevante en persoonlijke manier informeren en met hen communiceren. Om onze berichten zo goed mogelijk af te stemmen op ieders voorkeuren, verzamelen we extra gegevens van relaties en doen we aan profielbepaling. Dit houdt in dat we de bij ons bekende persoonsgegevens samen met gegevens uit openbare bronnen (bijvoorbeeld inschatting van leeftijdsklasse, gezinssamenstelling en opleidingsniveau) analyseren. In enkele gevallen doen we ook deskresearch en verzamelen we publiekelijke informatie. Denk daarbij aan bekende voorzitterschappen, welvaartcijfers, openbare berichten op LinkedIn of informatie uit nieuwsberichten. Ook met de gegevens die je ons verstrekt via formulieren, donaties en klikgedrag in onze e-mails en op onze website krijgen we een beter inzicht in de interesses van onze relaties. Als je niet wilt dat ParkinsonNL profilering toepast op jou, neem dan contact op via 033-3032303 of info@parkinson.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

ParkinsonNL gebruikt je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. ParkinsonNL verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken bijvoorbeeld betaalgegevens aan de betaaldienst aanbieder Buckaroo B.V. om ons betalingsverkeer uit te voeren. Derde partijen die voor ParkinsonNL optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met ParkinsonNL afgesloten waardoor zij deze persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van ParkinsonNL. We verkopen je persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Koppelingen naar andere websites (niet beheerd door ParkinsonNL)

Op de website van ParkinsonNL staan links naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen hoe deze partijen omgaan met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ParkinsonNL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ParkinsonNL de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Na afloop van deze termijnen verwijderen we je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
 • het laten corrigeren van fouten; 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • intrekken van toestemming; 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 
 • overdraagbaarheid van gegevens. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Niet in alle gevallen kunnen wij je verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer je een overeenkomst met ons hebt gehad zoals een machtiging of een schenkingsakte.

Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen je ook als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor direct contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacy statement

ParkinsonNL behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van ParkinsonNL. Laatste aanpassing is gedaan op 14 juni 2021.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan:

Parkinson NL
Stationsplein 123
3818 LE Amersfoort           
033-3032303
info@parkinson.nl
ParkinsonNL is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.