Privacyverklaring ParkinsonNL

Wie zijn we

ParkinsonNL is afhankelijk van donateurs, vrijwilligers, organisatoren van sponsoracties, onderzoekers, projectleiders, ervaringsdeskundigen en andere belangstellenden voor het verwezenlijken van haar missie: versneld stappen zetten richting een wereld zonder parkinson. Mogelijk verwerken wij gegevens over jou. Via deze privacyverklaring van ParkinsonNL informeren we je over de verwerking van je persoonsgegevens.

ParkinsonNL neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met ons via info@parkinson.nl.

Contactgegevens

ParkinsonNL is gevestigd te Amersfoort aan Stationsplein 123, 3818 LE. Telefoon: 033-3032303. Contactpersoon voor deze verklaring is de Functionaris gegevensbescherming, te bereiken via info@parkinson.nl. ParkinsonNL is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Uitgangspunten

Onze website is voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor je verzekerd kunt zijn van je privacy. Let echter op voor misbruik en misleiding. Controleer het internetadres in je internetbrowser bij het invullen van persoonsgegevens.

ParkinsonNL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ParkinsonNL) tussen zit.

ParkinsonNL houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

ParkinsonNL is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. We gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw gegevens en verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk is. ParkinsonNL kan jouw persoonsgegevens gebruiken om je in de toekomst te informeren over voor jou relevante ontwikkelingen van ParkinsonNL

Onderstaande persoonsgegevens kunnen we van je verwerken:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IBAN
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam en overige bedrijfsgegevens
 • Functie
 • Toestemming voor o.a. de nieuwsbrief
 • Informatie over je machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld weer je ons via de website, per mail, telefonisch of op een andere manier benadert
 • Informatie verkregen uit enquêtes
 • Welke brochures of informatie je hebt aangevraagd
 • Elektronische identificatiegegevens zoals IP of MAC adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website

Hieronder vind je welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden verwerkt.

Jouw donatie

Om parkinson te stoppen hebben we jouw donatie hard nodig. Om de betaling uit te voeren verwerken we jouw geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, het donatiebedrag, de frequentie, jouw IBAN en naam rekeninghouder. Je e-mailadres wordt gebruikt om de donatie te bevestigen en om een nieuwsbrief te versturen (optioneel). Wij vragen optioneel jouw adresgegevens en telefoonnummer om je per post of telefonisch te benaderen. We vragen je geboortedatum om je te kunnen feliciteren voor je verjaardag. Deze velden kun je leeg laten als je dat niet wilt.

Als je doneert aan ParkinsonNL is de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de donatie. We bewaren jouw gegevens 7 jaar na je laatste donatie om te voldoen aan belastingwetgeving.

Meewerken door zorgverleners en patiënten aan campagnes, onderzoeken en projecten

ParkinsonNL is de mensen die meewerken aan één van onze campagnes en hun ervaring delen over parkinson(isme) heel dankbaar. Als jij een zorgverlener of een patiënt bent die met ons meewerkt, dan slaan wij jouw gegevens op in een speciaal daarvoor opgezet bestand. In een quitclaim leggen we vast waarvoor we de beelden en verhalen willen gebruiken. Wanneer we de beelden in een andere context dan in de quitclaim staat willen gebruiken, of de termijn uit de quitclaim verstreken is, nemen we het liefst persoonlijk contact met je op. En daarom bewaren we jouw contactgegevens. De grondslag voor deze verwerking is jouw uitdrukkelijke toestemming om mee te doen aan dergelijke campagnes. We zullen jouw gegevens bewaren zolang deze relevant kunnen zijn voor onze communicatiecampagnes. Als je wilt worden uitgeschreven uit het dit bestand, kan dat via een email aan: info@parkinson.nl.

ParkinsonNL werkt samen met zorgprofessionals, onderzoekers en ervaringsdeskundigen bij het beoordelen van (wetenschappelijke en maatschappelijke) onderzoeks- en projectvoorstellen. Ook ontvangt ParkinsonNL subsidieaanvragen voor onderzoeken of projecten. We slaan de gegevens van leden van onze Wetenschappelijke en Maatschappelijke Adviesraad (WAR en MAR) op in speciaal daarvoor opgezette beveiligde bestanden. Na afloop van het lidmaatschap zal toestemming worden gevraagd om de leden op latere momenten nog te benaderen voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Hiervoor zullen naam, emailadres, telefoonnummer en functie/instelling bewaard worden. Indien geen toestemming gegeven wordt zullen alle gegevens verwijderd worden.

Als je als professional of onderzoeker een onderzoeksvoorstel bij ons hebt ingediend, slaan we jouw gegevens op in een speciaal daarvoor opgezet beveiligd bestand. Hierin slaan we de gegevens op zoals deze gevraagd worden in het onderzoeksvoorstel: naam, werkadres, werk emailadres, werk telefoonnummer en functie/specialisme. Het onderzoeksvoorstel waarin deze gegevens staan wordt, beveiligd, gedeeld met leden van onze WAR of MAR en met internationale referenten en onderzoekers voor de beoordeling van het onderzoeksvoorstel.

Bij afwijzing bewaren we het onderzoeksvoorstel vijf jaar in beveiligde digitale mappen. Bij goedkeuring bewaren we persoonlijke gegevens zoals een CV en aanstellingsbrief nog 2 jaar na de laatste betaling aan het project. De onderzoeksgegevens bewaren we zolang deze relevant kunnen zijn voor onze toekomstige subsidierondes of communicatiedoeleinden. We gebruiken deze gegevens om contact op te nemen over het onderzoek voor eventuele communicatiecampagnes. De grondslag voor deze gegevensverwerking is het gerechtvaardigde belang van ParkinsonNL om toekomstig onderzoek te kunnen financieren.

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen helpen ParkinsonNL bij het beoordelen van (maatschappelijk en wetenschappelijk) onderzoek. Na jouw toestemming, slaan we jouw gegevens op in een speciaal daarvoor opgezet beveiligd bestand. We gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te nemen over het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Na afloop van de subsidieronde waarin je betrokken bent geweest bewaren we, na jouw toestemming, jouw gegevens voor volgend jaar om weer contact met je op te nemen voor het beoordelen van onderzoeksvoorstellen. Indien geen toestemming gegeven wordt zullen alle gegevens verwijderd worden.

Betaling of onkostenvergoeding

Bij het afhandelen van betalingen van facturen of onkostenvergoedingen door ParkinsonNL verwerken we jouw geslacht, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, het bedrag, jouw IBAN en naam rekeninghouder. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. We bewaren jouw gegevens 7 jaar om te voldoen aan belastingwetgeving.

Nieuwsbrief

We versturen nieuwsbrieven aan onze donateurs, relaties en achterban die toestemming hebben gegeven voor ontvangst van de nieuwsbrief. Hiervoor verwerken we jouw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres. Je kunt jezelf op ieder moment voor de nieuwsbrief afmelden door de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Contactformulier

Als je contact opneemt met ParkinsonNL via het online contactformulier, bijvoorbeeld voor het stellen van een vraag, verwerken wij jouw gegevens. Om een reactie op jouw verzoek te kunnen geven verwerken we je voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Social media

ParkinsonNL maakt gebruik van de social media kanalen Facebook, Twitter en LinkedIn om berichten te delen met haar volgers. ParkinsonNL plaatst op haar social media pagina’s alleen met toestemming foto’s en video’s waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Via social media kun je deelnemen aan acties of brochures aanvragen en worden jouw voornaam, tussenvoegsel, achternaam en e-mailadres verwerkt.

Jij kunt op Facebook ook zelf een inzamelingsactie starten voor ParkinsonNL, of doneren via een actie van iemand anders. Wij ontvangen de naam van de actiehouder, de naam van de gever en het bedrag. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan ontvangen wij ook jouw e-mailadres.

ParkinsonNL verwerkt gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Verwerken, bevestigen en beheren van je donatie
 • Verwerken en verzenden van nieuwsbrief en/of informatiemateriaal
 • Verwerken van je inschrijving voor onze diensten
 • Behandelen van verzoeken, klachten of vragen
 • Versturen van uitnodiging voor evenement
 • Persoonlijk informeren over voor jou relevante thema’s
 • Informeren over nieuwe campagnes en vragen om een nieuwe donatie te doen
 • Bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes
 • Beheren van onze financiële administratie zodat we voldoen aan financiële en ficale (wettelijke) verplichtingen
 • Testen en verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening
 • Bijhouden van webstatistieken, verbeteren van onze website en delen via social media te faciliteren

De grondslagen waarop je gegevens worden verzameld zijn:

 • Je hebt ons toestemming gegeven voor het gebruik van gegeven die jij ons hebt verstrekt.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst als je die met ons bent aangegaan.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus.
 • Het gerechtvaardigd belang van ParkinsonNL om zo efficiënt en relevant mogelijk met jou te communiceren.

Profilering

ParkinsonNL wil haar relaties op een relevante en persoonlijke manier informeren en met hen communiceren. Om onze berichten zo goed mogelijk af te stemmen op ieders voorkeuren, verzamelen we extra gegevens van relaties en doen we aan profielbepaling. Dit houdt in dat we de bij ons bekende persoonsgegevens samen met gegevens uit openbare bronnen (bijvoorbeeld inschatting van leeftijdsklasse, gezinssamenstelling en opleidingsniveau) analyseren. In enkele gevallen doen we ook deskresearch en verzamelen we publiekelijke informatie. Denk daarbij aan bekende voorzitterschappen, welvaartcijfers, openbare berichten op LinkedIn of informatie uit nieuwsberichten. Ook met de gegevens die je ons verstrekt via formulieren, donaties en klikgedrag in onze e-mails en op onze website krijgen we een beter inzicht in de interesses van onze relaties. Als je niet wilt dat ParkinsonNL profilering toepast op jou, neem dan contact op via 033-3032303 of info@parkinson.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

ParkinsonNL gebruikt je gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. ParkinsonNL verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook kunnen gegevens worden gebruikt bij het presenteren van door ParkinsonNL gesubsidieerde projecten op onze website of andere communicatiedoeleinden. Wij verstrekken bijvoorbeeld betaalgegevens aan de betaaldienst aanbieder Buckaroo B.V. om ons betalingsverkeer uit te voeren. Derde partijen die voor ParkinsonNL optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met ParkinsonNL afgesloten waardoor zij deze persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van ParkinsonNL. We verkopen je persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Koppelingen naar andere websites (niet beheerd door ParkinsonNL)

Op de website van ParkinsonNL staan links naar andere websites. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen hoe deze partijen omgaan met jouw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

ParkinsonNL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor ParkinsonNL de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Na afloop van deze termijnen verwijderen we je persoonsgegevens op zorgvuldige wijze.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

Je hebt de volgende rechten: 

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
 • het laten corrigeren van fouten; 
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
 • intrekken van toestemming; 
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 
 • overdraagbaarheid van gegevens. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Niet in alle gevallen kunnen wij je verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer je een overeenkomst met ons hebt gehad zoals een machtiging of een schenkingsakte.

Autoriteit Persoonsgegevens

We helpen je ook als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor direct contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

ParkinsonNL maakt op haar website gebruik van technologieën zoals cookies en javascript. Daarbij worden soms ook persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie daarover kun je hier in onze cookieverklaring lezen.

Wijzigen privacy statement

ParkinsonNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check regelmatig deze tekst op de website van ParkinsonNL. Laatste aanpassing is gedaan op 22 april 2024.