Missie & visie

Parkinson stoppen begint nu. Met baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Zodat ieder mens zo goed mogelijk kan leven. Uiteindelijk gaan we voor een wereld zonder parkinson. Daar staan wij voor als ParkinsonNL

Parkinson: snelst groeiende neurologische aandoening

Het aantal mensen met parkinson groeit enorm. De ziekte komt voor bij jong en oud. Bij mannen én vrouwen. Parkinson is inmiddels de snelst groeiende neurologische aandoening in de wereld. Vooral in landen met veel industrie, zoals Nederland groeit het aantal patiënten snel. ParkinsonNL voelt een enorme urgentie om versneld stappen te zetten en parkinson een halt toe te roepen.

Samen grenzen verleggen

Wij zetten alles op alles om de ziekte af te remmen en in de toekomst te voorkomen. Dat kan niet zonder succesvolle fondsenwerving. Daarmee investeren we in goede voorlichting, onderzoek en innovaties.

Meerjarenbeleidsplan 2022-2025

We hebben voor 2022 t/m 2025 een Meerjarenplan gemaakt waarin we al onze doelen en de projecten om deze doelen te behalen, staan beschreven. 

Jaarplan 2024

In het Jaarplan 2024 beschrijven wij welke doelen wij in 2024 willen behalen en hoe wij daar invulling aan gaan geven.

Parkinson stoppen begint met samen het verschil te maken. Wij dagen iedereen uit mee te doen. Van onderzoeker tot zorgverlener en van patiënt tot donateur.

Samen met anderen

Parkinsonalliantie

Wij geloven dat we door krachten te bundelen meer impact maken en zijn er van overtuigd dat we hierdoor sneller onze missie ‘Parkinson de wereld uit’ kunnen realiseren. Daarom werken we nauw samen met verschillende organisaties die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van dat doel.

Lees meer over de partners waar wij mee samenwerken: