Hoofdinhoud

ParkinsonNL en de Maag Lever Darm Stichting hebben samen 370.000 euro toegekend aan een onderzoek naar de rol van de darmen bij resistentie van het belangrijkste medicijn tegen de ziekte van Parkinson, Levodopa.

In deze studie wordt onderzocht of mensen, die nu gezien worden als zijnde resistent tegen Levodopa, wel degelijk behandeld kunnen worden door het corrigeren van het afwijkende microbioom in de darmen. Daardoor wordt de resistentie mogelijk opgeheven. Concreet hopen de onderzoekers dit te bereiken door de bacteriën in dat microbioom uit te schakelen met een antibioticum.

Het onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Bas Bloem en dr. Marcel Verbeek van het Radboudumc, en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Groningen. De studie is erop gericht om op een geheel nieuwe manier te kijken naar de rol die de darmen spelen bij het ontstaan van resistentie tegen Levodopa; het tot op heden meest effectieve medicijn voor de ziekte van Parkinson.

Prof. dr. Bas Bloem, neuroloog Radboudumc, hoofd van het Radboudumc Expertisecentrum voor Parkinson & Bewegingsstoornissen: ‘Wij zijn bijzonder enthousiast over dit onderzoek. Het slaat hele mooie bruggen tussen de darmen enerzijds, en de hersenen anderzijds. Het onderzoek kan op heel korte termijn een grote impact hebben op de behandeling van mensen met parkinson. Niet alleen in Nederland, maar ook elders in de wereld. Een grote kracht van onze groep is dat we uitstekend in staat zijn om onze kennis te verspreiden, en via de door ons ontwikkelde zorgnetwerken te implementeren in de dagelijkse praktijk.’

Resistentie Levodopa

De resistentie is een wereldwijd veelvoorkomend probleem dat tot op heden nog onvoldoende begrepen is. Het is schrijnend dat mensen die resistent raken voor dit medicijn, ernstige tekortkomingen in het dagelijks leven ervaren. De hypothese is dat deze resistentie wel degelijk behandelbaar is door het terugdringen van de bacteriële overgroei in de darmen. De realiteit is nu dat bij deze mensen gedurende lange tijd vruchteloze pogingen worden gedaan om de dosis Levodopa op te hogen. Vaak zonder succes.

Bert Kuipers, directeur ParkinsonNL: ‘Wij zijn er trots op dat we weer een onderzoek kunnen financieren dat erop gericht is om de kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren. Het zou geweldig zijn als blijkt dat de resistentie tegen Levodopa nog wel degelijk kan worden teruggedrongen’.

Ontdek welke onderzoeken ParkinsonNL op dit moment mogelijk maakt →