Deze onderzoeken maken we mogelijk

Dankzij onze donateurs kan ParkinsonNL doelgericht investeren in onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonisme. Van elk onderzoek vind je hieronder een samenvatting en enkele basisgegevens.

Ontwikkeling van een minimaal invasieve alfa-synucleïne antilichaam-gebaseerde gentherapie voor de ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson spelen ophopingen van het eiwit alfa-synucleïne een belangrijke rol in het ontstaan van schade aan de hersenen. De onderzoekers gaan proberen om de schadelijke eiwitophopingen te neutraliseren met antilichamen die via gentherapie in de hersenen worden gebracht, om zo (verdere) schade aan hersencellen te voorkomen.

Bij het Nederlands Herseninstituut onder leiding van Kimberly Pieterz

Looptijd: half 2023 – half 2025

Slow-SPEED ‘Slowing Parinson’s early through exercise dosage’

Ziektevertragende behandelingen zijn tot op heden niet effectief in de zogenaamde “klinisch manifeste” fase van de ziekte van Parkinson (dus de fase wanneer mensen al waarneembare ziekteverschijnselen vertonen). We denken dat dit komt omdat de ziekte dan al te ver gevorderd is. Een veelbelovende manier om de ziekte wel effectief te vertragen is om een behandeling toe te dienen in de zogenaamde prodromale fase van parkinson, dus wanneer mensen geen of nog maar heel weinig ziekteverschijnselen hebben, en wanneer de ziekte dus nog niet ver gevorderd is.

In dit 4 jaar durende onderzoek wordt bij mensen met een hoger risico op parkinson onderzocht of door meer bewegen de ontwikkeling van parkinson in de vroege fase geremd kan worden. Dit project levert een bron van informatie op over de haalbaarheid van een behandeling in een heel vroeg stadium van de ziekte. In het project wordt bewegen gestimuleerd door middel van gamification (het gebruiken van gamedenken, gametechnieken en spelelementen in een niet-game omgeving). Zo wordt de betrokkene in de thuisomgeving door middel van een smartwatch aangezet om in beweging te komen. 

Het Slow-SPEED project is het eerste grootschalige onderzoek in de wereld naar een potentieel ziektevertragende behandeling in de prodromale fase van Parkinson.

Door: prof. dr. Bas Bloem en dr. Sirwan Darweesh van het Radboudumc

Looptijd: mei 2022 – mei 2026

Worm-Microbiomics: een sneltestplatform om darmflora te selecteren met een effect op parkinson

Of veranderingen in de samenstelling van de darmflora de oorzaak zijn of een gevolg van de ziekte van Parkinson is nog niet zeker, maar dat deze het ziekteverloop kunnen beïnvloeden is duidelijk. Vroeg herstel van de darmflora lijkt daarom een goede strategie om de ontwikkeling van parkinson te remmen of te keren. Daarvoor moeten we eerst de effecten van de betrokken micro-organismen en stofwisselproducten in de darm in kaart brengen. In dit project wordt daarvoor een standaard testplatform ontwikkeld in wormen. Dit platform kan de basis vormen voor de uitvoering van grootschalig onderzoek naar micro-organismen en biologische mechanismen die betrokken zijn bij parkinson.

Zo zetten we eerste stappen om gepersonaliseerde microbiota-gebaseerde therapieën tegen parkinson te ontwikkelen. 

Bij European Institute for the Biology of Ageing (ERIBA), UMC Groningen onder leiding van Maria Eugenia Goya.

Looptijd: juni 2023 – mei 2025

ProPark (Profilering van Parkinson) is een grootschalig onderzoek naar het verloop van de ziekte van Parkinson en de bijwerkingen van de medicatie. 

De ziekte van Parkinson kenmerkt zich door grote verschillen tussen patiënten. Onder andere de aanwezigheid en ernst van symptomen, de snelheid van achteruitgang en gevoeligheid voor bijwerkingen van medicijnen. De oorzaak van deze verschillen tussen patiënten is onbekend waardoor een “behandeling op maat” niet goed mogelijk is. Het wetenschappelijke onderzoek ProPark richt zich op de rol van erfelijke factoren en de samenstelling van ontlasting in zowel het ziekteproces als het ontstaan van bijwerkingen van medicijnen. Kennis uit dit onderzoek draagt bij aan het ontwikkelen van een “behandeling op maat”. Er wordt een “barcode” ontwikkeld om zorgverleners te adviseren over welke medicijnen het beste passen bij de patiënt en de “barcode” kan helpen om vast te stellen welke patiënten baat hebben bij toekomstige nieuwe behandelingen. 

Om nieuwe behandelingen tegen de ziekte van Parkinson te ontwikkelen is nog veel kennis nodig. Dergelijke kennis komt makkelijker tot stand door samenwerking. In ProPark worden de krachten van verschillende universitaire ziekenhuizen, perifere ziekenhuizen en de Technische Universiteit Delft gebundeld met die van de Parkinson Vereniging, commerciële en niet-commerciële partners. ParkinsonNL ondersteunt het project door de werving van deelnemers via ParkinsonNext te financieren.

Door: Prof. dr. Bob van Hilten (LUMC) en Dr. Wilma van de Berg (Amsterdam UMC, locatie VUmc)

Looptijd: juni 2021 – mei 2026

MRI gebaseerde detectie van dopamine-resistente versus dopamine-responsieve tremor bij de ziekte van Parkinson

Trillen, oftewel tremor, komt voor bij ongeveer driekwart van de mensen met de ziekte van Parkinson. De belangrijkste parkinsonmedicijnen (met name levodopa) hebben echter bij een deel van de personen beperkt verminderend effect op tremor. Het doel van deze studie is om met MRI scans op individueel niveau het onderscheid te maken tussen dopamine-resistente en dopamine-responsieve tremor. Dit gegeven kan vervolgens door een arts gebruikt worden om een patiëntgerichte behandeling aan te bieden.

Bij het Donders Instituut, Radboudumc onder leiding van Michiel Dirkx

Looptijd: juli 2023 – juni 2025

De GREAT-studie  – het medicijn ambroxol bij de ziekte van Parkinson

Tot op heden is er geen medicatie die de ziekte van Parkinson kan afremmen. Behandeling is met name gericht op het bestrijden van de symptomen. Dit onderzoek draagt bij aan de verandering hierin.

Een veel voorkomende reden waarom mensen parkinson krijgen, is een foutje in een speciaal stukje van hun DNA, het GBA1-gen. Ongeveer 15% van de mensen met parkinson in Nederland heeft dit foutje. Dit gen maakt een stofje genaamd glucocerebrosidase, ofwel GCase. Maar als er iets mis is met dit gen, werkt GCase niet goed.

Er is een medicijn genaamd ambroxol, dat al heel lang wordt gebruikt tegen slijm in je keel. Recent onderzoek heeft laten zien dat dit medicijn, als je het in hogere doses neemt, de activiteit van GCase in je hersenen kan verhogen. Dit kan helpen bij parkinson. Om dit verder te onderzoeken, doen ze de GREAT-studie. Ze hebben 80 mensen met parkinson en een foutje in hun GBA1-gen in twee groepen verdeeld. De ene groep krijgt ambroxol, de andere een nepmedicijn. Dit onderzoek duurt voor elke deelnemer 60 weken.

Meer informatie is hier te vinden.

Door: Prof. Dr. Teus van Laar, UMC Groningen

Looptijd: juni 2023 – december 2025

Het effect van mindfulness gebaseerde cognitieve therapie op psychische problemen bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Op dit moment is er helaas geen medicijn dat de ziekte van Parkinson (ZvP) kan afremmen of genezen. Hierdoor is er meer belangstelling gekomen voor aanvullende behandelingen zonder medicijnen. Welke aanvullende behandelingen het beste werken voor de ZvP is echter nog niet bekend. Een behandeling die zich specifiek richt op het verminderen van stress is veelbelovend, omdat steeds meer onderzoek laat zien dat stress de Parkinson klachten doet toenemen.  

In dit project wordt onderzocht of een leefstijlinterventie, vergeleken met gewone behandeling, kan zorgen voor een vermindering van angst- en stemmingsklachten en voor een verbetering van bewegingsklachten. Ook wordt gekeken of de effecten terug te zien zijn in de hersenen. In de leefstijlinterventie worden mentale en fysieke oefeningen gedaan en leren deelnemers om hun omgang met stress in het dagelijks leven te verbeteren. Alle deelnemers worden gedurende 1 jaar gevolgd. Het doel van dit onderzoek is om 1) de invloed van stress(reductie) op de hersenen en de klachten van mensen met parkinson in kaart te brengen en 2) om erachter te komen of een leefstijlinterventie de omgang met stress kan verbeteren en de klachten van de ZvP kan beïnvloeden. 

ParkinsonNL steunt dit project door de participatie van patiënten via ParkinsonNEXT te subsidiëren. 

Door: Anouk van der Heide 

Looptijd: januari 2023 – december 2026 

Rol van de darmen bij resistentie tegen levodopa

Op dit moment wordt van 520 mensen met de beginnende ziekte van Parkinson de ontlasting onderzocht. Dit zijn mensen die hebben deelgenomen aan het Parkinson op Maat-onderzoek, een onderzoek waarbij zo veel mogelijk relevante medische gegevens zijn verzameld van mensen met parkinson, en daarnaast bloed, ontlasting en hersenvocht. In de ontlasting wordt onderzocht of daarin een enzym zit dat levodopa afbreekt, het belangrijkste medicijn tegen de ziekte van Parkinson. Dit zogenoemde TDC-enzym, dat door darmbacteriën wordt gemaakt, kan zorgen dat het medicijn al wordt afgebroken vóórdat het de hersenen bereikt. Hierdoor werkt het medicijn niet goed en hebben mensen meer klachten. 

Binnenkort gaat daarnaast een nieuw onderzoek van start in het Radboudumc. Daarbij worden dezelfde bepalingen gedaan, maar dan bij mensen die al langer de ziekte van Parkinson hebben. De onderzoekers denken namelijk dat dit probleem vaker speelt bij mensen die al langer de ziekte hebben. Mensen bij wie de levodopa voortijdig wordt afgebroken in de darm kunnen in aanmerking komen voor vervolgonderzoek, waarbij met medicijnen wordt bekeken of hun parkinsonverschijnselen alsnog verminderd kunnen worden. 

Lees hier meer over het onderzoek en de verwachting. ParkinsonNL en de Maag Lever Darm Stichting hebben samen 370.000 euro toegekend aan dit onderzoek

Door: prof. dr. Bas Bloem en dr. Marcel Verbeek van het Radboudumc, in samenwerking met de Universiteit van Groningen

Looptijd: januari 2022 – december 2025

Onderzoek naar balans-corrigerende stappen bij mensen met de ziekte van Parkinson

Als iemand de ziekte van Parkinson heeft, kan het zijn dat hij of zij problemen met de balans ervaart. Om dit te onderzoeken voert een arts in de praktijk een test uit. De arts trekt iemand aan de schouders naar achteren om zo vast te stellen hoe hij of zij reageert op een verstoring van de balans.

In dit onderzoek willen de onderzoekers een aantal zaken onder de loep nemen. Zo willen ze graag kijken welke lijn er te zien is in de uitvoering van deze test, of de test verbetert kan worden (door het op een loopband uit te voeren) en de uitvoering te scoren door middel van camerabeelden. Het verbeteren van deze test zou flink bijdragen om objectief de kwaliteit van de balanscorrigende stappen te meten. 

ParkinsonNL steunt dit project door de participatie van patiënten via ParkinsonNEXT te subsidiëren. 

Projectleiders: Jamie Jansen MSc en dr. Jorik Nonnekes

Looptijd: maart 2022 – november 2023
(afgerond)

Innovatieve hersenscans om ziekteverloop van parkinson te voorspellen

Welke klachten iemand met de ziekte van Parkinson krijgt, hoe snel deze klachten verergeren en hoe goed medicijnen werken, verschilt sterk van persoon tot persoon. Dit maakt het erg moeilijk om een behandelplan op te stellen, dat zo goed mogelijk is afgestemd op het individu.

Twee innovatieve vormen van MRI kunnen hier verandering in brengen, verwachten onderzoekers. Deze nieuwe MRI-scans brengen de cellen in beeld die het stofje dopamine produceren. Door een tekort aan dopamine in de hersenen ontstaat parkinson. Het in kaart brengen van de cellen kan met zogenoemde MRI-sequenties, die gevoelig zijn voor donker pigment (neuromelanine) en ijzer. Uit eerder onderzoek blijkt dat bij mensen met de ziekte van Parkinson dit eerste verlaagd is en het tweede juist verhoogd. Ook al voordat zij de diagnose krijgen. 

Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) willen de onderzoekers de beelden koppelen aan verschillende gegevens. Denk aan de ernst van symptomen, bijwerkingen van medicijnen en stofjes uit het bloed, de huid en de ontlasting. Hiermee hopen ze het verloop van de ziekte en het effect van een behandeling beter te voorspellen. Het behandelplan kan dan bijgesteld worden als dat nodig is en patiënten kunnen meer informatie krijgen over het beloop van hun ziekte.

Door: prof. dr. Odile van den Heuvel en dr. Chris Vriend, Amsterdam UMC | locatie VUmc

Looptijd: januari 2022 – december 2024 

Parkinson Support III: In het zicht van sterven

De behandeling van de ziekte van Parkinson in de gevorderde fase is gericht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. Dit gebeurt door te proberen de last die iemand heeft van de symptomen op alle levensdomeinen die aangedaan zijn door de ziekte te verminderen. De laatste jaren is er landelijk en internationaal een groeiend bewustzijn dat de palliatieve zorg benadering ook onderdeel moet zijn van de zorg voor mensen met parkinson. Palliatieve zorg richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van leven in zowel het fysieke domein, het psychische domein, het sociale domein als ook binnen het domein van de zingeving. Het biedt naast het multidimensionale, ook een proactieve en anticiperende kijk op de mens die ziek is en heeft in de zorg ook expliciet aandacht voor de naaste. Een belangrijke omissie in kennis over palliatieve zorg voor mensen met parkinson betreft de terminale fase. Deze fase begint als de geschatte levensverwachting 6 weken of korter is.

Wetenschappers gaan nu de huidige zorg in deze stervensfase in kaart brengen. Dit doen zij door te kijken welke (medische) zorg mensen met parkinson, thuis of in het verpleeghuis in de laatste zes weken van hun leven hebben ontvangen. Ook gaan zij huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en neurologen vragen naar hun ervaringen. Het doel is om de zorg en behandeling voor mensen met parkinson en hun naasten te verbeteren. Samen met zorgverleners en patiënten worden de verkregen onderzoeksgegevens verwerkt in 2 praktische zakkaartjes, 1 over zorg in de terminale fase en 1 over het voeren van het gesprek over de toekomst. De resultaten zullen ook hun plek vinden op de bekende landelijke website PALLIALINE (een website waar landelijke richtlijnen verzameld zijn op het gebied van palliatieve zorg) en zullen de onderzoekers 2 wetenschappelijke artikelen schrijven..

Door: dr. Herma Lennaerts, Radboudumc en dr. Marieke de Groot, Radboudumc | Hogeschool Rotterdam

Looptijd: oktober 2021 – mei 2024

Vrouw en de ziekte van Parkinson 

Binnen parkinsononderzoek is er een beweging gaande waarbij er steeds meer aandacht komt voor man-vrouw verschillen. Vanuit het Radboudumc loopt er momenteel een onderzoek naar gender en de ziekte van Parkinson waarbij specifiek wordt gekeken naar jonge vrouwen. Wat dit project extra bijzonder maakt, is dat één van de hoofdonderzoekers van dit project gynaecoloog en jonge vrouw met parkinson is.

Met dit onderzoek wil het team inzicht krijgen in de omvang van de problematiek die specifiek bij vrouwen speelt die op jonge leeftijd leven met de ziekte van Parkinson, hun ervaringen, verwachtingen en angsten. Dit zal van grote waarde zijn om deze groep in de toekomst van de juiste zorg, voorlichting en begeleiding te kunnen voorzien. 

Door: dr. A.M. Oosterbaan en dr. B. Post, Radboudumc

Looptijd: augustus 2021 – juli 2022

De ziekte van Parkinson meten in het bloed

Het ziektevertragende effect van een behandeling vaststellen via het bloed, kan dat? Dit is wat de onderzoekers van deze studie willen weten. Er lopen verschillende studies plaats waarin wordt onderzocht of de ziekte van Parkinson door medicijnen of leefstijlinterventies vertraagd kan worden. Het effect van deze behandelingen wordt op gemeten met zogenoemde klinische motorische scores. Daarbij gaat het om het effect op bewegingsklachten. Helaas kunnen deze scores worden beïnvloed door verstorende factoren, zoals spanning en slaapdeprivatie (slaaponthouding). Ondanks dat de ziekte wél vertraagt door de behandeling, lijkt het dan alsof er toch geen effect is.

Dit onderzoek wil het effect van een ziektevertragende behandeling vaststellen via het bloed. Wanneer een cel namelijk beschadigd raakt, komt het DNA van de cel in kleine fragmenten in het bloed vrij. Dit is vast te stellen in bloedonderzoek. Deze manier van onderzoeken is nieuw in het parkinsononderzoek, maar is al succesvol toegepast in de oncologie en bij andere neurologische ziekten zoals multiple sclerose en traumatisch hersenletsel. 125 mensen met parkinson die deelnemen aan de Parkinson op Maat studie (Bloem, BMC Neurol, 2019) doen ook mee aan dit onderzoek. 

Door dr. Sirwan Darweesh, Radboudumc, dr. ir. Rick van der Vliet, Erasmus MC

Looptijd: juli 2021 – december 2023

DBS Wakker of onder narcose 

Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation; DBS) is een behandeling die de motorische klachten bij de gevorderde fase van de ziekte van Parkinson kan verlichten bij sommige patiënten. Bij een operatie worden twee elektroden in de hersenen geplaatst. De elektroden moeten precies op de goede plek signaaltjes afgeven om beven en andere motorische klachten te verminderen.

Voor de operatie was het altijd nodig om wakker zijn. Door verbeteringen in MRI technieken is dit specifieke hersengebied nu duidelijk zichtbaar en kunnen de elektrodes nauwkeurig geplaatst worden onder narcose. Dit is comfortabeler voor de patiënt.

In dit onderzoek willen de onderzoekers nagaan of de operatie onder narcose niet onderdoet voor de wakkere operatie voor wat betreft de verbetering in motoriek en of de operatie onder narcose voordeel heeft met betrekking tot comfort. Een dergelijk onderzoek is wereldwijd nog niet uitgevoerd. In het MUMC+ en het HAGA Ziekenhuis wordt de operatie merendeels wakker uitgevoerd, terwijl in het Radboudumc de operatie sinds 2019 onder narcose plaatsvindt. De samenwerking en de complementaire expertises tussen de deelnemende ziekenhuizen biedt de unieke gelegenheid dit onderzoek “multi-center” uit te voeren. Voor patiënten betekenen de resultaten van dit onderzoek dat zij samen met hun behandelaren een weloverwogen keuze kunnen maken voor één van beide operatietechnieken.

Door: dr. Rianne Esselink en Saman Vinke, MSc, Radboudumc

Looptijd: juli 2021 – december 2025

Parkinson en atypische parkinsonisme onderscheiden door MRI

Parkinson staat bekend als een ziekte die moeilijk vroegtijdig vast te stellen is. Tijdens de diagnose zijn neurologen ook op zoek naar symptomen voor minder bekende vormen van parkinsonisme. Dit noem je atypisch parkinsonisme. De bekende vormen zijn:

Multipele systeem atrofie, de Parkinson-variant (MSA-P)

Multipele systeem atrofie, de cerebellaire variant (MSA-C) 

Progressieve supranucleaire verlamming (PSP)

Als mensen atypisch parkinsonisme krijgen, lijken de symptomen veel op die van de ziekte van Parkinson. In Nederland komen deze vormen jaarlijks bij ongeveer 2500 nieuwe patiënten voor en krijgt ongeveer een kwart van deze patiënten de verkeerde diagnose. Als er al in een eerdere fase de juiste diagnose kan worden gesteld, kan ook eerder de juiste behandeling en begeleiding worden gegeven. Daarnaast kan dan het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen worden verbeterd. Dit is hard nodig, omdat er voor deze vormen momenteel geen medicijnen bestaan, al is er nu wel onderzoek naar.

Dit onderzoeksteam wil nieuwe MRI-technieken uitproberen bij verschillende groepen parkinsonisme patiënten, om te kijken of zij hiermee vroegtijdig van elkaar te onderscheiden zijn. Als het onderzoek slaagt, dan kunnen de nieuwe MRI-technieken worden gebruikt in toekomstig groter onderzoek. Zo wordt het makkelijker om de juiste diagnose te stellen bij atypisch parkinsonisme.

Door: dr. Samy Abo Seada, Erasmus MC 

Looptijd: juli 2021 – september 2023

De invloed van darmbacteriën op parkinson

Je darmen zitten vol met micro-organismen, zoals bacteriën. De laatste jaren blijkt dat ons microbioom allerlei relaties heeft met de hersenen. Wetenschappers denken nu dat veranderingen in de bacteriën ook invloed hebben op het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson. Mensen met en zonder parkinson hebben namelijk andere bacteriën. Ook hebben mensen met parkinson vaak darmklachten, soms jaren voordat zij motorische problemen krijgen.

Mensen met parkinson blijken meer bacteriën in hun darmen te hebben met bepaalde stofjes, lipopolysacchariden (LPS), aan de buitenkant van de cel. De onderzoekers van deze studie denken dat dit ontstekingen in de darmen veroorzaakt via het Toll-like receptor 4 (TLR4) eiwit. Ze verwachten dat dit eiwit ook de hersenen bereikt en schade aanricht die bijdraagt aan de ontwikkeling van parkinson. Daarom gaan ze het TLR4-eiwit proberen te remmen. Als de TLR4-remmer werkt, dan gaan ze verder onderzoeken of ze hiermee een medicijn kunnen ontwikkelen.

Door: dr. Paula Perez Pardo en Joshua Elford, Universiteit Utrecht

Looptijd: juli 2021 – september 2023

Pijn verminderen door aanraking

Meer dan de helft van de mensen met parkinson heeft pijn. Dit komt door veranderingen in de pijnverwerking. Recent onderzoek laat zien dat je ook op andere manieren pijn kunt bestrijden dan alleen met medicijnen slikken. Een bepaald type zenuwbaan, CT-afferenten, blijkt pijn ook te kunnen verminderen. Deze zenuwen verlichten de pijn vooral bij zogeheten ‘optimale aanraking’ door langzame streling van de huid.

Met dit project willen de onderzoekers uitzoeken of CT optimale aanraking bij mensen met parkinson met chronische pijn zorgt voor pijnvermindering. Als streling met de juiste snelheid wordt uitgevoerd, verwachten de onderzoekers het grootste effect. Zij hopen met een eenvoudige behandeling, uitgevoerd door de partner of naaste, de kwaliteit van leven bij mensen met parkinson te kunnen verbeteren.

ParkinsonNL heeft een kleine bijdrage geleverd aan dit project.

Door: Larissa Meijer, MSc., Universiteit Utrecht

Looptijd: april 2020 – december 2022

De waarde van een Parkinson Bewustzijnscoach

Hoe de ziekte van Parkinson zich ook uit, het leven verandert meestal ingrijpend. Behoeften en wensen verschuiven als de ziekte zich verder ontwikkeld. Vaak komen vragen als ‘hoe kan ik zo optimaal mogelijk mijn leven leiden met parkinson?’ echter niet aan de orde in de reguliere gezondheidszorg. Ook zaken als acceptatie en zingeving blijven meestal onderbelicht. Uit eerder onderzoek bleek al dat mensen met parkinson grote behoefte hebben aan één aanspreekpunt tijdens het hele ziekteproces. Deze studie onderzocht de rol van een coach voor het beantwoorden van vragen, het stellen van doelen en ondersteuning bij het behalen van die doelen. Ook hielp de coach bij het inschakelen van andere zorg- en hulpverleners. Hoewel de meeste deelnemers van tevoren niet zo goed wisten wat ze moesten verwachten, is de coaching op verschillende manieren waardevol geweest. Veel mensen gaven aan dat coaching hun inzicht gaf in dat ze meer eigen regie in hun leven konden nemen.

Door: dr. Nienke de Vries, Radboudumc

Looptijd: oktober 2019 – december 2020 (afgerond)

Track PD

Hoe kun je met zekerheid vaststellen of iemand de ziekte van Parkinson heeft? Daar is op dit moment geen goede test voor. Het kan soms weken tot wel jaren duren voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Een ‘gewone’ MRI-scan geeft ook niet altijd uitsluitsel. Met een extra sterke MRI-scanner kan dat misschien wél. De onderzoekers hopen met deze techniek beter én sneller de diagnose te kunnen stellen.

De nieuwe scan laat ook verschillen tussen patiënten zien, verwachten de onderzoekers. Niet iedereen met de ziekte van Parkinson heeft immers dezelfde klachten. De een heeft meer last van trillen, de ander meer van de balans of van het geheugen. Toch blijft het verloop van de ziekte moeilijk te voorspellen. De extra sterkte MRI moet daar verandering in brengen, om straks een meer persoonlijke behandeling te kunnen geven.

ParkinsonNL heeft een kleine bijdrage geleverd aan dit project.

Door: Margot Heijmans, MSc, Universiteit Maastricht

Looptijd: juli 2019 – juni 2024

Beter in Balans

Diepe hersenstimulatie (deep brain stimulation; DBS) is een behandeling die de motorische klachten bij de ziekte van Parkinson kan verlichten bij sommige patiënten. Bij een operatie krijg je twee elektroden in de hersenen geplaatst. Zodra de elektroden aangaan, verandert er meestal veel voor iemand met parkinson en zijn of haar naaste. Dit gebeurt vrij plotseling en zorgt ervoor dat beiden moeten wennen aan een nieuwe situatie in het dagelijks leven. Soms verandert de mate waarin mantelzorg nodig is en soms zijn er veranderingen in stemming of gedrag. De onderzoekers ontwikkelen een psychosociaal programma om patiënt en naasten beter te begeleiden na afloop van de operatie.   

Door dr. Annelien Duits, MUMC+ in samenwerking met Radboudumc, ParkinsonNet en Parkinson Vereniging

Looptijd: januari 2019 – december 2021 

Via onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonisme willen we de kennis en het inzicht vergroten om te voorkomen dat mensen parkinson krijgen (preventie), patiënten te voorzien van de beste zorg (behandeling) en ervoor te zorgen dat mensen met parkinson genezen van deze ingrijpende ziekte (genezing). We kunnen alle hulp gebruiken om een verschil te maken voor alle mensen die nu met parkinson leven. In de vorm van donaties, maar ook op andere manieren.

Lees hoe jij kunt helpen →