Partners

Wij geloven dat we door krachten te bundelen meer impact maken en zijn er van overtuigd dat we hierdoor sneller onze missie ‘Parkinson de wereld uit’ kunnen realiseren. Daarom werken we nauw samen met verschillende organisaties die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van dat doel.

De Parkinsonalliantie Nederland

Daarom hebben meerdere organisaties op het gebied van parkinson op 1 april 2021 de Parkinsonalliantie Nederland opgericht.

ParkinsonNL betrekt actief haar plannen en beleid met de partners van de alliantie en belanghebbenden én neemt de wensen en ideeën mee in de beleidsvorming. De partner organisaties blijven individueel werken aan hun doelen maar zien een intensieve samenwerking als de mogelijkheid om te kunnen versnellen. Zo is er een gedeelde visie op onderzoek met een gezamenlijke onderzoeksagenda en een overkoepelend beleidsplan. De Parkinsonalliantie bestaat uit:

  • De Parkinson Vereniging voor mensen met parkinson en hun omgeving.
  • ParkinsonNet: een landelijk netwerk met ruim 3.400 zorgverleners gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met parkinson.
  • Dutch Parkinson Scientists: vereniging van fundamenteel en klinisch onderzoekers op het gebied van parkinson.
  • ParkinsonNL: het nieuwe fonds voor onderzoek, innovatie en bewustwording op het gebied van parkinson(isme)

Agenda voor Onderzoek en Innovatie

Wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste jaren veel nieuwe inzichten opgeleverd. De komende jaren willen we versnellen. Om (de gevolgen van) parkinson de wereld uit de helpen is een krachtig offensief tegen parkinson hard nodig. De Parkinsonalliantie heeft hiervoor de Agenda voor Onderzoek en Innovatie opgesteld. Met daarin drie doelstellingen:

  1. Preventie van parkinson en parkinsonisme en een daling van het aantal mensen dat parkinson en parkinsonisme krijgt.
  2. Afremmen, stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte.
  3. Vergroten van de kwaliteit van leven van mensen met parkinson en parkinsonisme.
Parkinsonisme Vereniging logo
ParkinsonNet logo
Dutch Parkinson Scientists logo
ParkinsonNL logo

Wil je meer weten over de Parkinsonalliantie Nederland? Bekijk de website:

Overige samenwerkingen

Versneld stappen zetten tegen parkinson vraagt om scherpe ambities en intensief samenwerken. De samenwerking met andere gezondheidsfondsen en organisaties is daarbij cruciaal voor ParkinsonNL. Onze overige samenwerkingen:

Huis voor de Gezondheid

ParkinsonNL deelt samen met andere goede doelen een bedrijfsgebouw: het Huis voor de Gezondheid. Samen maken zij gebruik van vergaderruimten, de kantine, de receptie, de financiële administratie, ICT en personeelszaken. Zo houden de organisaties de kosten voor overhead zo laag mogelijk.

Ambassadeurs

Als ParkinsonNL werken wij nauw samen met onze ambassadeurs. Door de inzet van ambassadeurs kunnen we ons bereik vergroten en zo meer aandacht vragen voor de ziekte van Parkinson. Al onze ambassadeurs doen dit vanuit hun eigen motivatie en hebben een eigen verhaal maar komen samen in onze missie ‘Parkinson de wereld uit’. 

Lobby

Lobby is een krachtig middel en speelt een belangrijke rol bij politieke besluitvorming en helpt overheden om problemen aan te pakken. Het initiatief hiervoor vanuit de alliantie ligt bij de Parkinson Vereniging maar wordt grotendeels bekostigd vanuit ParkinsonNL.