Informatie voor onderzoekers

ParkinsonNL ondersteunt en initieert wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonisme, van fundamenteel tot klinisch onderzoek. Onderzoekers die onderzoek doen naar de preventie, behandeling en de verbetering van zorg kunnen bij ParkinsonNL subsidie aanvragen binnen de daarvoor bestemde onderzoekscall.

De ambities en doelen van ParkinsonNL met betrekking tot onderzoek, vallen binnen de kaders van de Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de Parkinsonalliantie Nederland. Onderzoekers die via onze call financiering ontvangen, dragen daarom bij aan het versneld stappen zetten om de doelen te behalen zoals die gedefinieerd zijn in deze agenda, zijnde:

  1. preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
  2. het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte;
  3. het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom onze calls op het gebied van onderzoek en innovatie? Schrijf je dan in voor onze email update.

Onderzoekscall 2022

De onderzoekscall 2022 is gesloten.

Met deze subsidieronde wil ParkinsonNL onderzoeken mogelijk maken die bijdragen aan de preventie, het remmen, stoppen & genezen van parkinson(ismen) en de verbetering van symptomatische behandeling van parkinson(ismen).

Meer details over de Onderzoekscall 2022 zijn te vinden in dit document: Information sheet ParkinsonNL Research call 2022.

Op de subsidies zijn onze subsidievoorwaarden van toepassing. Klik op de knop hieronder om de Algemene Subsidievoorwaarden van ParkinsonNL te downloaden. 

Voor het selectieproces worden wij geadviseerd door onze wetenschappelijke adviesraad (WAR).

Subsidie aanvragen buiten de Onderzoekscall 2022

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoeken buiten de Onderzoekscall 2022. Het is tevens niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het (drukken van) proefschriften, bezoeken aan nationale en internationale congressen en bijeenkomsten en (buitenlandse) stages of fellowships.

Rapportageformulieren

Subsidieontvangers zijn verplicht om over hun onderzoeksproject te rapporteren, zoals vermeld in de toekenningsbrief. Voor het aanleveren van de voortgangsrapportage en eindrapportage vragen wij gesubsidieerden gebruik te maken van de standaardformulieren:

Voor ParkinsonNext projecten geldt dat na afronding van het project een kort eindverslag ingeleverd moet met het formulier Eindrapportage Subsidie Samenwerking ParkinsonNEXT.

Ingevulde formulieren dienen uiterlijk op de in de toekenningsbrief aangegeven datum aangeleverd te worden bij Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.

Voor overige vragen over onderzoekssubsidies, kun je contact opnemen met Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.