Informatie voor onderzoekers

ParkinsonNL ondersteunt en initieert wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonisme, van fundamenteel tot klinisch onderzoek. Onderzoekers die onderzoek doen naar de preventie, behandeling en de verbetering van zorg kunnen bij ParkinsonNL subsidie aanvragen binnen de daarvoor bestemde onderzoekscall.

De ambities en doelen van ParkinsonNL met betrekking tot onderzoek, vallen binnen de kaders van de Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de Parkinsonalliantie Nederland. Onderzoekers die via onze call financiering ontvangen, dragen daarom bij aan het versneld stappen zetten om de doelen te behalen zoals die gedefinieerd zijn in deze agenda, zijnde:

 1. preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
 2. het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte;
 3. het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson.

Onderzoeksalert

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom onze calls op het gebied van onderzoek en innovatie? Schrijf je dan in voor onze email update.

ParkinsonNL Onderzoekscall 2024 is open

ParkinsonNL stelt een subsidieoproep open voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan het voorkomen, remmen, stoppen en uiteindelijk kunnen genezen van parkinson(ismen). Onderzoeksprojecten die in aanmerking komen voor subsidie zijn projecten die:

 • onze kennis vergroten van de pathofysiologische mechanismen die bijdragen aan de ontwikkeling en de progressie van parkinson(ismen), wat uiteindelijk bijdraagt aan het voorkomen, remmen, stoppen of genezen van de ziekte,  
  en/of, 
 • het ontwikkelen (of versnellen van de ontwikkeling) van ziektemodificerende therapieën die tot doel hebben de ontwikkeling van parkinson(ismen) te voorkomen en parkinson(ismen) te remmen, stoppen of genezen. 

Er is in totaal tussen de € 600.000 – € 800.000 beschikbaar vanuit ParkinsonNL, met een maximaal budget van € 200.000 per aanvraag en een maximale looptijd van 3 jaar. Cofinanciering is mogelijk. Zowel fundamenteel, translationeel, preklinisch, als klinisch onderzoek komt in aanmerking voor subsidie vanuit deze call.  

Het proces bestaat uit twee stappen: vooraanvragen (deadline 19 maart 2024, 12:00 ‘s middags) en volledige aanvragen. We streven naar een toekenningspercentage van rond de 50% vanuit de volledige aanvragen. 

De hoofd- en mede-aanvrager moeten beiden een positie hebben aan een onderzoeksinstituut in Nederland, zoals een universiteit, Universitair Medisch Centrum, Technische Universiteit, of onafhankelijk non-profit onderzoeksinstituut. 

Het Informatieblad (Information sheet), aanvraagformulier voor de vooraanvraag (Pre-application form) en biosketch format (biosketch form) kunnen hieronder gedownload worden.  

Op de subsidies zijn onze subsidievoorwaarden van toepassing. Klik op de knop hieronder om de Algemene Subsidievoorwaarden van ParkinsonNL te downloaden.  

Voor het selectieproces worden wij geadviseerd door externe referenten en onze Wetenschappelijke adviesraad (WAR).  

ParkinsonNL Subsidie Spreekuur

Ben je onderzoeker of projectleider of heb je gewoon een goed idee omtrent de ziekte van Parkinson of parkinsonismen? Zoek je mogelijke fondsen en/of subsidies of andere vormen van externe financiering? Wij helpen je graag met advies rondom de financieringsmogelijkheden in Nederland, tips bij het zoeken van samenwerkingspartners en advies bij het schrijven van een aanvraag.

Meld je gratis aan voor het maandelijkse, online spreekuur. Elke laatste dinsdag van de maand van 14.30 uur tot 15.30 uur. De eerste start op 30 januari 2024. Anneke Mels (Aanvoerder Kennis & Impact) en Barbara van der Vaart (Subsidie adviseur) helpen je graag bij het vinden van een passende subsidie, call of een passend fonds. 

Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen naar barbara.vandervaart@parkinson.nl met daarin:

 • Het onderwerp en het project in enkele zinnen
 • Wie er bij het project betrokken zijn
 • Het benodigde bedrag
 • Het stadium van het project
 • Verwachte looptijd van het project

Je ontvangt van ons een Teamslink met de definitieve tijd.

Talentprijzen ParkinsonNL

In november 2023 reikten wij, tijdens het Dutch Parkinson Scientists congres, voor het eerst de ‘ParkinsonNL Talentprijzen’ uit. Naast het ondersteunen van impactvol onderzoek, vindt ParkinsonNL het belangrijk jong onderzoekstalent in het zonnetje te zetten, te ondersteunen en te behouden voor het parkinson onderzoeksveld.

Er zijn twee ParkinsonNL Talentprijzen: de prijs voor ‘Beste Publicatie’ en de prijs voor ‘Beste proefschrift

Om kans te maken op de prijs ‘Beste Publicatie’ 2024 ben je een junior onderzoeker die max. 3 jaar geleden is gepromoveerd en eerste auteur is van een wetenschappelijke publicatie die is geaccepteerd bij een wetenschappelijk tijdschrift.

Om in aanmerking te komen voor de titel ‘Beste Proefschrift’ ben je gepromoveerd op het gebied van parkinson(isme) aan een Nederlands onderzoeksinstituut.

ParkinsonNL kijkt uit naar de uitreiking van de ParkinsonNL Talentprijzen 2024. Ben of ken jij een jonge onderzoeker die graag wil meedingen naar een Talentprijs in 2024? Hou dan deze website in de gaten. In de eerste helft van 2024 zullen we de inschrijfvoorwaarden en -eisen hier delen.

Wil je op de hoogte blijven van onderzoeks- en innovcatiecalls? Schrijf je in voor ons onderzoeksalert.

Subsidies buiten de Onderzoeks- en Innovatiecalls

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen buiten de reguliere Onderzoeks- en Innovatiecalls. Het is tevens niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het (drukken van) proefschriften, bezoeken aan nationale en internationale congressen en bijeenkomsten en (buitenlandse) stages of fellowships.

Rapportageformulieren

Subsidieontvangers zijn verplicht om over hun onderzoeksproject te rapporteren, zoals vermeld in de toekenningsbrief. Voor het aanleveren van de voortgangsrapportage en eindrapportage vragen wij gesubsidieerden gebruik te maken van de standaardformulieren:

Voor ParkinsonNext projecten geldt dat na afronding van het project een kort eindverslag ingeleverd moet met het formulier Eindrapportage Subsidie Samenwerking ParkinsonNEXT.

Ingevulde formulieren dienen uiterlijk op de in de toekenningsbrief aangegeven datum aangeleverd te worden bij Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.

Voor overige vragen over onderzoekssubsidies, kun je contact opnemen met Rik Nijskens via research@parkinson.nl.

Algemene Subsidievoorwaarden

In onderstaande document zijn de algemene voorwaarden van ParkinsonNL verwoord ten
behoeve van subsidieverlening voor projecten in het kader van de programma’s
van het fonds: