Informatie voor onderzoekers

ParkinsonNL ondersteunt en initieert wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonisme, van fundamenteel tot klinisch onderzoek. Onderzoekers die onderzoek doen naar de preventie, behandeling en de verbetering van zorg kunnen bij ParkinsonNL subsidie aanvragen binnen de daarvoor bestemde onderzoekscall.

De ambities en doelen van ParkinsonNL met betrekking tot onderzoek, vallen binnen de kaders van de Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de Parkinsonalliantie Nederland. Onderzoekers die via onze call financiering ontvangen, dragen daarom bij aan het versneld stappen zetten om de doelen te behalen zoals die gedefinieerd zijn in deze agenda, zijnde:

  1. preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
  2. het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte;
  3. het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson.

Onderzoeksalert

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom onze calls op het gebied van onderzoek en innovatie? Schrijf je dan in voor onze email update.

Talentprijzen ParkinsonNL

ParkinsonNL zal dit jaar voor het eerst de prijs voor ‘Beste Publicatie’ en ‘Beste Proefschrift’ uitreiken tijdens het Dutch Parkinson Scientists congres op 3 november in Nijmegen.  

Om kans te maken op de prijs ‘Beste Publicatie’ ben je een junior onderzoeker die max. 3 jaar geleden is gepromoveerd en eerste auteur is van een wetenschappelijke publicatie die in de periode van september 2021 t/m augustus 2023 is geaccepteerd bij een wetenschappelijk tijdschrift.

Ben je ergens in de periode van september 2021 t/m augustus 2023 gepromoveerd op het gebied van parkinson(isme) aan een Nederlands onderzoeksinstituut? Dan kun je je aanmelden voor de titel ‘Beste Proefschrift’.

Aanmelden kan tot en met 15 september 2023 via research@parkinson.nl.

Meer informatie kan je vinden in de informationsheet.  

ParkinsonNL Innovatiecall 2023

ParkinsonNL heeft een subsidieoproep opengesteld voor innovaties die bijdragen aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson(ismen).

Met deze Innovatiecall wil ParkinsonNL een impuls geven aan de ontwikkeling van nieuwe effectieve interventies en/of de implementatie van bewezen effectieve interventies. De deadline voor indienen van vooraanvragen is inmiddels verlopen. Voor meer informatie, klik op de knop hieronder.

Subsidies buiten de Onderzoeks- en Innovatiecalls

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen buiten de reguliere Onderzoeks- en Innovatiecalls. Het is tevens niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het (drukken van) proefschriften, bezoeken aan nationale en internationale congressen en bijeenkomsten en (buitenlandse) stages of fellowships.

Rapportageformulieren

Subsidieontvangers zijn verplicht om over hun onderzoeksproject te rapporteren, zoals vermeld in de toekenningsbrief. Voor het aanleveren van de voortgangsrapportage en eindrapportage vragen wij gesubsidieerden gebruik te maken van de standaardformulieren:

Voor ParkinsonNext projecten geldt dat na afronding van het project een kort eindverslag ingeleverd moet met het formulier Eindrapportage Subsidie Samenwerking ParkinsonNEXT.

Ingevulde formulieren dienen uiterlijk op de in de toekenningsbrief aangegeven datum aangeleverd te worden bij Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.

Voor overige vragen over onderzoekssubsidies, kun je contact opnemen met Rik Nijskens via research@parkinson.nl.