Informatie voor onderzoekers

ParkinsonNL ondersteunt en initieert wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte van Parkinson en parkinsonisme, van fundamenteel tot klinisch onderzoek. Onderzoekers die onderzoek doen naar de preventie, behandeling en de verbetering van zorg kunnen bij ParkinsonNL subsidie aanvragen binnen de daarvoor bestemde onderzoekscall.

De ambities en doelen van ParkinsonNL met betrekking tot onderzoek, vallen binnen de kaders van de Agenda voor Onderzoek en Innovatie van de Parkinsonalliantie Nederland. Onderzoekers die via onze call financiering ontvangen, dragen daarom bij aan het versneld stappen zetten om de doelen te behalen zoals die gedefinieerd zijn in deze agenda, zijnde:

  1. preventie: het verminderen van het aantal mensen met parkinson;
  2. het allereerst afremmen, vervolgens stopzetten en uiteindelijk genezen van de ziekte;
  3. het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom onze calls op het gebied van onderzoek en innovatie? Schrijf je dan in voor onze email update.

Onderzoekscall 2022 open voor aanvragen

Het is zover! De eerste Onderzoekscall van ParkinsonNL staat per 4 juli 2022 open voor aanvragen. De deadline voor indiening is maandag 5 september 2022, 12:00 uur ‘s middags.

Met deze subsidieronde wil ParkinsonNL onderzoeken mogelijk maken die bijdragen aan de preventie, het remmen, stoppen & genezen van parkinson(ismen) en de verbetering van symptomatische behandeling van parkinson(ismen).

Onderzoekers kunnen binnen deze call een subsidieaanvraag doen voor maximaal € 100.000, met een maximale looptijd van 2 jaar, voor alle vormen van wetenschappelijk onderzoek (van fundamenteel tot klinisch). Co-funding is mogelijk. De hoofdaanvrager moet een permanente positie hebben bij een Nederlands onderzoeksinstituut. De mede-aanvrager hoeft geen permanente positie te hebben, maar moet wel van postdoctoraal niveau zijn.

Meer details over de Onderzoekscall 2022 zijn te vinden in dit document: Information sheet ParkinsonNL Research call 2022.

Voor een overzicht van het aangevraagde subsidiebedrag, moet het ParkinsonNL Grant Budget Template ingevuld worden en als attachment bijgevoegd worden bij de aanvraag in ons online subsidieportaal (grant portal).

Procedurele check

Wij stimuleren onderzoekers om de aanvraag ruim vóór 5 september in te dienen. Aanvragen die uiterlijk 29 augustus voor 12.00 uur zijn ingediend, worden door ons procedureel gecheckt op volledigheid en correctheid op 29 en 30 augustus. Eventuele aanpassingen en aanvullingen zijn dan nog mogelijk. Indien de aanvraag later is ingediend, is het niet meer mogelijk om n.a.v. van onze procedurele check een aangepaste versie te sturen. Onvolledig of incorrect ingevulde aanvragen worden dan volgens onze subsidievoorwaarden niet meegenomen in het beoordelingsproces.

Grant Portal

Om een subsidieaanvraag in te dienen, is het noodzakelijk om eerst een account aan te vragen via deze link. Binnen uiterlijk twee werkdagen ontvang je een account en kun je starten met het online indienen van je aanvraag.

Instructies voor de account- en subsidieaanvraag zijn hier te vinden.

Op de subsidies zijn onze subsidievoorwaarden van toepassing. Klik op de knop hieronder om de Algemene Subsidievoorwaarden van ParkinsonNL te downloaden. 

Voor het selectieproces worden wij geadviseerd door onze wetenschappelijke adviesraad (WAR).

Subsidie aanvragen buiten de Onderzoekscall 2022

Het is niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor onderzoeken buiten de Onderzoekscall 2022. Het is tevens niet mogelijk om subsidie aan te vragen voor het (drukken van) proefschriften, bezoeken aan nationale en internationale congressen en bijeenkomsten en (buitenlandse) stages of fellowships.

Het is wel mogelijk om subsidie aan te vragen voor de vergoeding van kosten voor het gebruik van ParkinsonNEXT dienstverlening ten behoeve van werving van deelnemers voor onderzoek. Zie hieronder bij Vergoeding ParkinsonNEXT bijdrage

Rapportageformulieren

Subsidieontvangers zijn verplicht om over hun onderzoeksproject te rapporteren, zoals vermeld in de toekenningsbrief. Voor het aanleveren van de voortgangsrapportage en eindrapportage vragen wij gesubsidieerden gebruik te maken van de standaardformulieren:

Ingevulde formulieren dienen uiterlijk op de in de toekenningsbrief aangegeven datum aangeleverd te worden bij Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl.

Vergoeding ParkinsonNEXT bijdrage

Onderzoekers die gebruik (willen) maken van de diensten van ParkinsonNEXT voor hun reeds gefinancierde onderzoek, kunnen hiervoor bij ParkinsonNL een schriftelijk verzoek tot vergoeding indienen met het formulier Aanvraag Subsidie Samenwerking ParkinsonNEXT, via info@parkinson.nl. Na afronding van het project dient een kort eindverslag aangeleverd te worden met het formulier Eindrapportage Subsidie Samenwerking ParkinsonNEXT.

Voor overige vragen over onderzoekssubsidies, kun je contact opnemen met Rik Nijskens via rik.nijskens@parkinson.nl. Ook als je op de hoogte wilt blijven van de onderzoekerscall 2022 of andere toekomstige calls, kun je dan een mailtje sturen naar dit adres. Zet dan in het onderwerp: Aanmelding nieuwsbrief calls ParkinsonNL.