Muziek

Veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben baat bij muziek als therapie of hulpmiddel. Bijvoorbeeld bij het bewegen of bij het praten. ParkinsonNL en muziek zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.