Hoofdinhoud

In deze rubriek behandelen we misverstanden, feiten en wist-je-datjes over de ziekte van Parkinson. Deze keer nemen we onder de loep of zingen in een groep spraakklachten vermindert.

Mensen met de ziekte van Parkinson ervaren soms hinder bij het spreken en hebben meer moeite met verbale communicatie. Hoe dit komt, weet men niet, en er bestaan weinig behandelingen voor. Maar recentelijk is ontdekt dat wekelijks zingen in een groep de klachten vermindert.

Onderzoekers aan de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore (VS) lieten 26 mensen met parkinson in twee groepen gedurende 12 weken, wekelijks deelnemen aan groepszang of aan een begeleid groepsgesprek. Na 12 weken werden de groepen omgewisseld. De effecten werden vanaf het begin iedere zes weken gemeten tot aan de 30e week. Daarbij keek men naar meetbare stemcriteria, zoals volume (in decibels), het aanhouden van medeklinkers en stemtrillingen. Tegelijk werd ook de patiëntbeleving van de kwaliteit van leven gemeten, voor zowel stemgebruik als voor zelfeffectiviteit en algemeen welbevinden.

In beide groepen stelden de onderzoekers na 24 en 30 weken een significante verbetering vast in het gemiddelde stemvolume. Tegelijkertijd verbeterden ook de scores op emotioneel welbevinden en lichamelijke ongemakken. Door verschillen in leeftijd, geslacht en stem tussen de twee groepen konden de onderzoekers niet aangeven of de waargenomen verbeteringen meer aan het groepsverband zingen toe te schrijven waren of aan het groepsgesprek.

Maar de conclusie luidt dat wekelijks zingen in een groep bij mensen met parkinson het stemvolume bij een gesprek verbetert, evenals de kwaliteit van leven. Mooi nieuws vinden wij. Want wij schreven al eens eerder over de kracht van muziek en Bas Bloem heeft daar ook een video over gemaakt. Deze vind je hier.

Lees ook over dit onderwerp en de bronvermelding op de website van de Parkinson Vereniging.

Wil je een andere waar of niet waar lezen? Klik dan hier.

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte in Nederland. ParkinsonNL zet alles op alles om de ziekte af te remmen en, uiteindelijk, te voorkomen. Dat doen we door te investeren in baanbrekend onderzoek, innovaties en voorlichting. Jij kunt ook een bijdrage leveren aan de financiering van de onderzoeken.