Hoofdinhoud

In deze rubriek behandelen we misverstanden, feiten en wist-je-datjes over de ziekte van Parkinson. Deze keer nemen we onder de loep of minder goed kunnen ruiken een signaal is van de ziekte van Parkinson. Wat denk jij?

Op de site van ParkinsonNL schreven we al verschillende artikelen over de symptomen van de ziekte van Parkinson. We merken namelijk dat er veel interesse is voor het onderwerp, maar ook dat er veel vragen over zijn, net als misverstanden. Zo schreven we bijvoorbeeld eerder over wat de eerste symptomen van parkinson zijn en wat negen minder bekende symptomen zijn van de ziekte.

Symptomen van de ziekte van Parkinson

Voordat we je uitleggen of minder kunnen ruiken inderdaad een symptoom is van de ziekte van Parkinson, is het handig om te weten hoe deze klachten zich ontwikkelen en hoe deze onder te verdelen zijn. Dat zit zo. Je kunt de klachten die je krijgt verdelen in klachten die te maken hebben met bewegen (motorische klachten), zoals problemen met lopen of aankleden, het beven van armen en soms benen, een verhoogde spierspanning of evenwichtsklachten. Er zijn ook klachten die niet motorisch zijn, zoals langzamer denken of moeite hebben met plannen of om de aandacht te bewaren. Bij de ziekte van Parkinson komen dus lichamelijke en psychische klachten voor. Bij de ziekte van Parkinson breiden de symptomen zich langzaam uit. De ziekte heeft een grote invloed op iemands leven en op die van zijn of haar naasten.

Lees ook: Waar of niet waar: trillende handen is de meest voorkomende klacht bij parkinson

Slechter ruiken: vroeg signaal van parkinson?

Een trillende arm of been en slechter lopen zijn bekende verschijnselen van de ziekte van Parkinson, maar die klachten treden eigenlijk pas in een later stadium op. In het beginstadium van de ziekte zijn vage klachten of symptomen die erop kunnen wijzen dat parkinson zich aan het ontwikkelen is. 

Deze vroege symptomen ontstaan door het proces dat in gang wordt gezet als parkinson zich aan het ontwikkelen is. Dit zijn een aantal zogenoemde niet-motorische klachten zoals moeite met de stoelgang (obstipatie), onrustige bewegingen tijdens het dromen, somberheid en inderdaad dus ook slechter kunnen ruiken. Veel mensen die parkinson hebben, krijgen last van dit laatste, vervelende symptoom: een reukstoornis. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld minder goed ruikt of helemaal niet. 

Dit heeft te maken met het afsterven van de hersencellen in de zwarte kern (substantia nigra in de hersenstam). Als je de ziekte van Parkinson krijgt, treed dit proces op. Je lichaam maakt te weinig van het stofje dopamine aan. Dit is een soort ‘boodschapstof.’ Dit stofje zorgt ervoor dat informatie wordt doorgegeven: hierdoor kunnen verschillende zenuwcellen met elkaar communiceren. Als 70% van de cellen die deze stof aanmaken niet meer werkt, dan treden de bekendere symptomen zoals stijfheid, traagheid en vaak trillen op. Daarna nemen de klachten toe en die verschillen per mens.

Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Bij ouderen én – steeds vaker – op jongere leeftijd. Met deze gevoelde urgentie gaat ParkinsonNL het verschil maken op het gebied van onderzoek, innovatie en voorlichting. Wil je weten hoe jij ons daarbij kunt helpen?