Hoofdinhoud

Tijdens het eerste congres van de Dutch Parkinson Scientists, de organisatie van alle wetenschappers die zich bezighouden met parkinson, werd een belangrijke agenda voor onderzoek en innovatie gepresenteerd. Hierin staan concrete doelen voor het afremmen en stoppen van de ziekte, verminderen van nieuwe patiënten en om mensen met parkinson een beter leven te geven.

‘We moeten veel meer tijd en geld investeren in de strijd tegen parkinson. De snelst groeiende hersenziekte ter wereld krijgt nog veel te weinig aandacht, terwijl de urgentie zeer hoog is. Inmiddels hebben meer dan 63.000 Nederlanders de ziekte en dat aantal neemt de komende jaren substantieel toe.’ Deze dringende oproep om zo snel mogelijk in actie te komen, werd recent gedaan op het eerste congres van de pas opgerichte organisatie Dutch Parkinson Scientists. Hierin zijn vrijwel alle wetenschappers in Nederland die zich bezighouden met parkinson(isme) vertegenwoordigd.

In actie tegen parkinson

Ook werd de eerste agenda voor Onderzoek en Innovatie gepresenteerd. Deze agenda is een initiatief van de Parkinsonalliantie Nederland en bevat actiepunten en doelen voor 2030, 2040 en 2050. Met de acties willen de wetenschappers bereiken dat mensen met parkinson een beter leven hebben, dat het ziekteproces afgeremd of gestopt kan worden en dat er mindere mensen met parkinson bijkomen.

Dat zijn ambitieuze doelen, zo schrijven de makers van de agenda. De Parkinsonalliantie schrijft zich hier bewust van te zijn, ‘maar doet er alles aan om het onmogelijke, mogelijk te maken.’ Juist door het stellen van hoge doelen, wil de organisatie de kans op succes optimaliseren. ‘De impact die parkinson heeft op iedereen die de ziekte krijgt, op de naasten en op de maatschappij is enorm groot. Dat maakt dat we ons als Parkinsonalliantie verantwoordelijk voelen om alles in het werk te stellen om mensen die nu parkinson hebben of krijgen betere zorg te bieden en waar mogelijk parkinson te voorkomen. Door meer samenwerking, meer wetenschappelijk onderzoek en meer zorginnovatie brengen we resultaten stap voor stap dichterbij.’

Zo belangrijk is het om krachten te bundelen

De wetenschappers werken intensief samen, ook met alle partijen die zich hard maken voor de strijd tegen parkinson. Denk aan de zorgprofessionals vanuit ParkinsonNet, de Parkinson Vereniging voor patiënten en hun naasten en natuurlijk aan ParkinsonNL. Deze unieke samenwerking laat zien hoe belangrijk het is om de krachten te bundelen om parkinson de wereld uit te krijgen. Meer onderzoek en innovatie is noodzakelijk, dat maakt de agenda wel duidelijk. Net als waar kansen liggen voor het boeken van resultaat.