Hoofdinhoud


Onlangs kondigde het Israëlische R&D bedrijf NeuroDerm  positieve resultaten aan van haar fase III-studie met ND0612, een vloeibare levodopa/carbidopa formulering.

Positieve resultaten Neuroderm

Levodopa is het meest gebruikte medicijn voor mensen met parkinson. Het vervangt tijdelijk de chemische stof dopamine in de hersenen, die afneemt bij parkinson. Zo worden motorische symptomen, zoals tremor, traagheid en stijfheid en zichtbaar minder bij gebruik.

ND0612 is een vloeistof bestaande uit levodopa en carbidopa, die continu onder de huid wordt toegediend. Net als de al bestaande beschikbare gel en geïnhaleerde formuleringen van levodopa, omzeilt dit medicijn de maag. Bij parkinson kan het voorkomen dat deze namelijk langzaam of onregelmatig geleegd wordt. Dit kan de opname van het medicijn belemmeren, waardoor levodopa minder effectief is en er na verloop van tijd schommelingen in de ernst van de motorische symptomen ontstaat.

In een fase III-studie wezen onderzoekers willekeurig mensen met parkinson toe om gedurende 12 weken levodopa/carbidopa-pillen of ND0612 te nemen. Degenen op de ND0612 hadden bijna twee uur meer “aan”-tijd. Hiermee wordt bedoeld dat symptomen, zoals tremor, traagheid, stijfheid of dyskinesie (onwillekeurige beweging) wegbleven of beperkt waren. De meest voorkomende mogelijke bijwerkingen waren reacties op de plaats van infusie, zoals blauwe plekken, zwelling en bloeding.

De volgende stap op weg naar mogelijke goedkeuring van dit medicijn is dat het bedrijf een aanvraag indient bij de FDA (Food and Drug Administration). Indien goedgekeurd, zou deze therapie een andere behandelingsoptie bieden voor mensen met voortschrijdende parkinson die met orale medicatie geen optimale symptoomcontrole kunnen bereiken.

Wil je meer lezen over het artikel? Klik dan hier.

Dit artikel is deels gebaseerd op het Engelstalige artikel gepubliceerd door de Michael J. Fox Foundation.

Lees ook: darmen spelen rol bij resistentie Levodopa | ParkinsonNL

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte in Nederland. ParkinsonNL zet alles op alles om de ziekte af te remmen en, uiteindelijk, te voorkomen. Dat doen we door te investeren in baanbrekend onderzoek, innovaties en voorlichting. Jij kunt ook een bijdrage leveren aan de financiering van de onderzoeken.