Hoofdinhoud

De overheid beschermt mensen en natuur onvoldoende tegen schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen

Zo luidt de alarmerende constatering van een brede coalitie van organisaties in hun manifest Bestrijdingsmiddelen waar ParkinsonNL mede-initiatiefnemer van is. De andere initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, Parkinson Vereniging en de FNV. Het manifest is ondertekend door 36 partijen. Al deze organisaties maken zich grote zorgen over de verstrekkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen op dieren, planten en de waterkwaliteit. Maar ook over de gezondheidsschade van deze middelen voor boeren, werknemers en omwonenden van akkers en bloemenvelden. De Tweede Kamer krijgt het manifest vandaag aangeboden.

De organisaties willen dat het voorzorgsprincipe gaat gelden. Dat betekent dat bij twijfel of onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van een bestrijdingsmiddel het middel de markt niet op mag. ‘Bestrijdingsmiddelen vervuilen het water, de lucht en de bodem, en schaden de biodiversiteit. Giftige stoffen worden aangetroffen in het lichaam van agrariërs, maar ook in de luiers van baby’s. Daarom roepen al deze organisaties de overheid op om verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de natuur herstelt en Nederlanders gezond kunnen werken, wonen en leven’, aldus de organisaties.

Aanscherping toelatingsbeleid

De afgelopen jaren blijkt voortdurend dat het intensieve gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen onvoorziene negatieve effecten oplevert. Grootschalig verlies aan insecten, achteruitgang van het aantal vogels, maar ook een verhoogd risico op de hersenziekte parkinson. De gevolgen van de zogenoemde bestrijdingsmiddelencocktails zijn al helemaal niet te overzien, benadrukken de partijen. Zij willen daarom dat de overheid, zowel in Nederland als in Europa, zorgt voor de aanscherping van het toelatingsbeleid en bijvoorbeeld ook de effecten van de cocktails op de gezondheid gaat meten. Nickie van der Wulp, directeur Parkinson Vereniging (onderdeel van de Parkinson Alliantie): ‘We willen voorkomen dat ooit nog iemand parkinson krijgt door pesticiden.’   

Werknemers

Ook werknemers die met bestrijdingsmiddelen werken, lopen risico op schade aan hun gezondheid. Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: ‘Veel werkgevers in de land- en tuinbouw doen onvoldoende om werkenden te beschermen tegen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen. De blootstelling moet verminderen en bescherming moet beter. De Arbeidsinspectie moet daarbij scherper toezien op de naleving van wet- en regelgeving.’

Omslag landbouw

‘Nederland heeft een snellere omslag nodig naar natuurinclusieve landbouw. Met een gezonde bodem, mechanische onkruidbestrijding en een grotere diversiteit aan gewassen, herstelt de biodiversiteit en krijgen ziektes en plagen minder kans’, aldus Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu. De opstellers van het manifest roepen de overheid op om financiële ondersteuning te bieden aan boeren zodat zij de transitie kunnen maken. Ook moet er beleid komen waarmee de hele voedselketen bijdraagt aan een natuurvriendelijke land- en tuinbouwsector.

Stem tegen glyfosaat

Tenslotte moedigen de organisaties de overheid aan om te stemmen tegen een Europese verlenging van de toelating van glyfosaat. ‘Glyfosaat is zeer schadelijk voor bijen, waterleven en bodemflora en er zijn grote zorgen dat het middel het risico op parkinson vergroot. Als Nederland de gezondheid van mensen en natuur serieus neemt, stemt zij in Brussel net als Duitsland straks tegen een verlenging’, aldus de organisaties.

Maatschappelijke beweging tegen bestrijdingsmiddelen

Natuur & Milieu, Parkinsonalliantie Nederland en de FNV bundelen de komende tijd hun krachten om bestrijdingsmiddelen op de politieke en maatschappelijke agenda te houden. Daarbij roepen ze andere organisaties op om zich aan te sluiten bij hun beweging. Inmiddels hebben al 36 organisaties het manifest ondertekend. Hieronder zie je welke dat al zijn.

Wil je dat jouw organisatie dit manifest ook ondertekent? Neem dan contact op met Tjitske Boonstra van de Parkinson Alliantie via tjitske.boonstra@parkinsonalliantie.nl.

Parkinson en pesticiden

Behalve luchtverontreiniging, hebben ook parkinson en pesticiden dus helaas meer gemeen dan de letter P. Er gaat geen week voorbij of er meldt zich een lid van de Parkinson Vereniging die een relatie tussen zijn of haar parkinson en pesticiden vermoedt. De Parkinson Vereniging zet deze persoonlijke verhalen in en koppelt deze aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten over hoe parkinson kan ontstaan. 

Lees ook over dit onderwerp op de website van de Parkinson Vereniging.

ParkinsonNL wil zo snel mogelijk de ziekte afremmen en genezen en tegelijk de zorg verbeteren voor mensen die nú parkinson hebben. En we willen ook natuurlijk voorkomen dat ooit nog iemand parkinson krijgt door pesticiden. Daarom investeren we in onderzoek en innovaties die het verschil maken voor mensen met parkinson.