Hoofdinhoud

Drie keer in de week 45 minuten op de hometrainer helpt mensen met de ziekte van Parkinson om beter te kunnen nadenken. Werken aan je conditie zorgt namelijk voor sterkere verbindingen in de hersenen. Dit hebben onderzoekers van het Radboudumc ontdekt.

Sporten is goed voor de spieren én voor de hersenen. Dit geldt natuurlijk voor iedereen, maar mensen met parkinson hebben nog extra baat bij een actieve leefstijl. Een paar jaar geleden vonden Nijmeegse onderzoekers al bewijs voor het effect van bewegen op de motorische klachten die mensen met parkinson hebben. Niet op één klacht specifiek, maar op bewegingsproblemen in het algemeen.

Controle over bewegingen

Nu blijkt dat er nog meer effecten zijn van het sporten. Deelnemers aan het onderzoek deden namelijk ook een aantal testjes waarin ze verschillende taken uitvoerden waarbij je moet nadenken. Kleine oogbewegingen verraden dan of iemand een goede controle heeft over automatische bewegingen. Dat zegt iets over hoe goed je hersenen werken en taken uit kunnen voeren. Bij mensen met parkinson is de controle over die oogbewegingen minder goed. Hoe verder de ziekte is gevorderd, hoe minder controle zij nog hebben. En sporten maakte dus een verschil voor de onderzochte groep van 56 mensen met parkinson.

Lees ook → Freeze of gait: dit innovatieve apparaatje brengt je weer in beweging

Sporten op de hometrainer

Een half jaar lang drie keer per week op een hometrainer fietsen, werkte het beste. Deelnemers uit de sportgroep verbeterden zelfs hun prestaties van voor het onderzoek. Wie een half jaar lang alleen rek- en strekoefeningen deed, ging niet vooruit. Fietsen is overigens niet de enige sport die effect geeft, kon je hier al eerder lezen. Volgens neuroloog Bas Bloem, ook betrokken bij dit onderzoek, zijn allerlei sporten geschikt, zolang je er een beetje van gaat hijgen.

Hersenen maken slimme omweggetjes

De onderzoekers wilden ook weten hoe wat het sporten precies deed in de hersenen. Daarom kregen de deelnemers ook MRI-scans. Met deze techniek kun je zichtbaar maken wat er gebeurt in de hersenen. Bij de actieve groep zagen de onderzoekers sterkere verbindingen tussen hersengebieden die nog geen schade van de ziekte van Parkinson hadden. De hersenen maakten dus slim gebruik van omweggetjes. Ook kromp de grijze stof van de hersenen niet meer. Dat betekent dat de afname van het aantal hersencellen gestopt was. Bij de controlegroep was de grijze stof wel afgenomen.

Parkinson afremmen en voorkomen

Dit Nederlandse onderzoek levert nieuwe kennis op over hoe parkinson werkt in de hersenen. Ook weten we nu meer over het effect van beweging op de ziekte. Deze kennis is nodig om het ontstaan van klachten te vertragen of zelfs te voorkomen. De ambities van ParkinsonNL sluiten aan bij dit onderzoek. We willen voor 2030 weten hoe we parkinson kunnen afremmen en voorkomen. Bovendien willen we dat er methoden en behandelingen ontwikkeld zijn die het leven van mensen met parkinson verbeteren. Onderzoek naar beweging is daarvoor ontzettend belangrijk.

ParkinsonNL zet in op preventie en kwaliteit van leven. Daarom moet er meer duidelijk worden over de effecten van beweging op de ziekte van Parkinson. Dit kan alleen als hiervoor voldoende middelen zijn. Jij kunt ons helpen om onderzoek naar bewegen mogelijk te maken.