Parkinson leefstijl keuzehulp

Waarom een keuzehulp?

Voor mensen met parkinson zijn er meerdere leefstijlinterventies die een bewezen positief effect hebben op kwaliteit van leven. Welke interventie het beste past, hangt vooral af van wat jij belangrijk vindt. 

De keuzehulp helpt je om na te denken over wat je wilt aanpassen aan je leefstijl, hoe je dat wilt doen en of je daarbij hulp nodig hebt. Ook kan de keuzehulp je helpen om een plan op te stellen hoe je je leefstijl gaat veranderen. 

Het kan zijn dat je hulp nodig hebt om een plan op te stellen, te starten met je leefstijlverandering, of het volhouden daarvan. Vraag je parkinson verpleegkundige of verpleegkundig specialist, bij wie je hiervoor terecht kan.

Voor wie is de keuzehulp?

De keuzehulp ondersteunt mensen met parkinson(isme) in de vroege en midden fase van de ziekte, die graag willen weten wat een gezonde leefstijl betekent en aan de slag willen met het veranderen van hun leefstijl.

Hoe werkt het?

De keuzehulp bestaat uit 3 stappen.

1. Optie Gesprek
Je zorgverlener reikt de keuzehulp uit

In het gesprek met de parkinson verpleegkundige of verpleegkundig specialist krijg je een informatievel. Samen bespreken jullie wat een gezonde leefstijl voor je kan betekenen en wat voor jou belangrijk is. Hij of zij vraagt je dit thuis nog eens te overdenken.

2. Time-out
Je gebruikt de keuzehulp

Thuis log je in op de online keuzehulp: De keuzehulp bestaat uit vijf stappen. In een stap lees je informatie óf geef je antwoord op vragen. Zo vind je er informatie over wat een gezonde leefstijl is, wat het je kan opleveren en wat je kunt doen. Ook krijg je tips over wat kan helpen om je leefstijl te veranderen. De keuzehulp stelt je vragen, zoals wat jij belangrijk vindt als het gaat om kwaliteit van leven. En wat je doelen zijn voor het veranderen van je leefstijl. Je kunt de keuzehulp ook samen met een naaste doornemen.

Leefstijlkeuzehulp

3. Keuzegesprek
Samen kiezen

De keuzehulp vat je antwoorden en voorkeuren samen. Hierna kom je terug bij de verpleegkundige om dit te bespreken en samen te beslissen hoe verder. Gebaseerd op je eigen overwegingen én de kennis van de verpleegkundige. Je hoeft dus niet ongerust te zijn dat je alles helemaal zelf moet doen.

Wil je de keuzehulp gebruiken?

Het is fijn als je van je parkinson verpleegkundige of verpleegkundig specialist een uitnodiging krijgt om de keuzehulp in te vullen. Dan weet je zeker dat er een moment is dat je samen kunt bespreken wat je vragen zijn, en er iemand is die je op weg kan helpen als je aan de slag wil met de leefstijl verandering.

Binnenkort zal een pilot implementatie starten in een aantal zorginstellingen, waar de keuzehulp onder begeleiding van een parkinson verpleegkundige uitgereikt zal worden.

Mijn zorginstelling doet mee

Ben je onder behandeling bij een van de toekomstige pilot zorginstellingen? Dan ontvang je te zijner tijd van je verpleegkundige een informatieblad met een inlogcode voor de keuzehulp.

Heb je nog geen inlogcode? Vraag jouw verpleegkundige naar de Parkinson leefstijl keuzehulp.

Mijn zorginstelling doet (nog) niet mee

Wordt de keuzehulp nog niet gebruikt door jouw zorginstelling, maar wil je wel graag de keuzehulp gebruiken? Maak dan kosteloos een inlogcode aan.

Samenwerking

De Parkinson leefstijl keuzehulp is een initiatief van ParkinsonNL en ontwikkeld in samenwerking met de Parkinson Vereniging en ParkinsonNet en ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner. Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met parkinson verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, neuroloog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtisten, klinisch neuropsycholoog, ervaringsdeskundigen van de Parkinson Vereniging, een projectleider van ParkinsonNL en een onderzoeker van Radboudumc.

ParkinsonNL logo
Logo Parkinson Vereniging
Zorgkeuzelab
ParkinsonNet logo

Financiering

ParkinsonNL, ministerie van VWS, Postcode Loterij en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en implementatie van de keuzehulp.

ParkinsonNL logo
Postcode Loterij ParkinsonNL
Zorgkeuzelab