Hoofdinhoud

Wat zijn we waanzinnig trots! Onze ambassadeur, neuroloog en expert op het gebied van de ziekte van Parkinson, prof. dr. Bas Bloem, wint de NWO Stevinpremie. Dit is de hoogste onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. Hij ontvangt de erkenning voor de maatschappelijke impact van het onderzoek dat hij doet naar de ziekte van Parkinson.

Als je het ons vraagt, is het helemaal terecht dat juist hij deze prijs krijgt toegekend. Prof. dr. Bas Bloem (1967), ParkinsonNL-ambassadeur van het eerste uur en hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboudumc, is wereldwijd namelijk de nummer één expert op het gebied van de ziekte van Parkinson.

Dank je wel Bas, en van harte!

De ongeneeslijke hersenaandoening staat dankzij zijn inspanningen al decennia op de wetenschappelijke en maatschappelijke agenda. Bas Bloem zoekt voortdurend naar nieuwe manieren om de ziekte van Parkinson te vertragen en te voorkomen, en de kwaliteit van leven van patiënten en naasten zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden. 

Daar zijn we hem ontzettend dankbaar voor. Want alleen met goed onderzoek kan er nieuw inzicht komen over de ziekte van Parkinson en zetten we samen stappen in de strijd tegen parkinson. Deze NWO Stevinpremie is een belangrijke waardering voor zijn inzet waarvoor we hem natuurlijk van harte bedanken én van harte feliciteren! 

En dankzij de middelen die met prijs gepaard gaan, 2,5 miljoen euro, kan er nieuw onderzoek gedaan worden naar parkinson. Want zolang de ziekte van Parkinson de wereld nog niet uit is, is zijn missie en die van ons nog niet geslaagd. 

Bezige bij die Bloem

Er is trouwens nog veel meer dat deze bevlogen pleitbezorger naast al zijn onderzoekswerk doet. Zo ontwikkelde hij ook ParkinsonNet, een van de andere partners van de ParkinsonAlliantie waartoe ParkinsonNL ook behoort. ParkinsonNet is een zorgmodel waarin verschillende zorgverleners samen de beste parkinsonzorg leveren. Daarbij spelen onder meer multidisciplinaire zorg (zoals fysiotherapie en logopedie), sport en een gezonde leefstijl een belangrijke rol. Het model is inmiddels in verschillende landen toegepast.

De commissie die de Stevinpremies uitreikt, noemt Bloem een out-of-the-boxdenker met een indrukwekkend internationaal netwerk. Hij ontwikkelt met technologiebedrijven innovatieve producten om de Parkinsonzorg te verbeteren. Samen met drie anderen schreef hij het boek ‘De Parkinson Pandemie. Een recept voor actie’ om meer aandacht te genereren voor de noodzaak van preventie. Van elk verkocht boek ontvangt ParkinsonNL een deel. Zijn video voor de Universiteit van Nederland werd bijna een miljoen keer bekeken. En je kunt geen televisie- of radio aanzetten, als het programma over parkinson gaat, is daar Bas Bloem die aandacht voor het onderwerp vraagt.

Baanbrekend onderzoek voor preventie van parkinson

De NWO-commissie prijst hem als een betrokken hoogleraar die grote stappen zet in het bouwen van bruggen tussen de wetenschap en de patiënt en familie. Met de Stevinprijs zal de neurloog naar verwachting ook in de toekomst belangrijke vooruitgang maken in de verdere ontwikkeling van gepersonaliseerde, geïntegreerde geneeskunde. Daarnaast wil hij de premie inzetten voor nieuw baanbrekend onderzoek gericht op de preventie van Parkinson en jonge onderzoekers meer begeleiden bij het beter valoriseren van wetenschappelijke kennis. 

Bas Bloem: ‘Ik ben zeer vereerd met deze onderscheiding. Ik mag deze weliswaar in ontvangst nemen, maar ik zie het vooral als een teamprijs. Een echte erkenning voor het werk dat we met onze prachtige groep in het Nijmeegse Radboudumc uitvoeren. Samen willen we de premie nu gaan inzetten voor ‘high-risk, high-reward’ onderzoek, waarbij we ons voor het eerst gaan richten op daadwerkelijke preventie van parkinson. En dat gaan we doen met een compleet nieuwe studie opzet, waarbij alle deelnemers volledig op afstand behandeld en beoordeeld zullen worden.’

2,5 miljoen voor onderzoek

Er zijn overigens zes wetenschappers die dit jaar de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap, de Spinoza- en Stevinpremies, ontvangen. Om de premie te kunnen ontvangen, moeten de onderzoekers worden voorgedragen. Bij beide onderscheidingen staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop; waar bij de Spinozapremie de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en fundamentele vraagstukken, honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de maatschappelijke impact. 

De premie bestaat uit een bedrag van 2,5 miljoen euro. De onderzoekers bepalen zelf waar ze de premie aan besteden, zolang het gerelateerd is aan wetenschappelijk onderzoek en of activiteiten met betrekking tot kennisbenutting. De uitreiking vindt plaats op 5 oktober 2022. Dan geven de onderzoekers inzicht in de inhoud van hun onderzoek en wordt duidelijk waarvoor ze de premie willen inzetten. 

In deze video vertelt Bas Bloem waarom nog meer onderzoek van levensbelang is:

We zijn heel trots en dankbaar voor alle onderzoekers, die zoals Bas Bloem, zich continue en grenzeloos inzetten om de ziekte van Parkinson de wereld uit te helpen. Samen zetten we stappen in de strijd tegen Parkinson. Jij kan ook helpen!