Hoofdinhoud

Wie een donatie doet aan ParkinsonNL helpt mee de ziekte van Parkinson te stoppen. Wij besteden dit geld aan wetenschappelijk onderzoek en innovaties, om zo nog meer te weten te komen over de ziekte en mogelijke behandelingen. Dat kunnen we alleen doen met jouw donatie. En daarmee draag je dus bij aan onze ambities. Welke ambities dat precies zijn, hebben we nog een keer voor je op een rijtje gezet.

In 2030..

Hebben we met nieuwe kennis en inzichten uit onderzoek flinke stappen gezet

Waarbij we ons richten op:

  • Het voorkomen van parkinson en parkinsonisme
  • Het afremmen van de ziekte
  • Een sterk verbeterd leven voor mensen met parkinson

ParkinsonNL initieert, stimuleert en geeft geld aan grensverleggend onderzoek. Hierdoor willen we in 2030 weten hoe we parkinson kunnen voorkomen en het ziekteproces afremmen. Daarnaast starten we projecten die het leven van mensen met parkinson sterk verbeteren.  

Hebben we met baanbrekende innovaties bijgedragen aan vernieuwend onderzoek en betere zorg

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen mensen met parkinson zo goed mogelijk leven en krijgen ze de beste zorg. ParkinsonNL start en stimuleert hiervoor de domeinoverstijgende samenwerking tussen de (medische) wetenschap, farmacie, technologie en creatieve industrie. 

Weet 80% van de Nederlandse bevolking boven de 18 jaar wat parkinson is

Deze mensen beseffen wat de invloed van de ziekte is op het leven van mensen met parkinson, hun omgeving en de maatschappij.

Parkinson is de snelst groeiende neurologische ziekte. En toch weten veel mensen niet wat de ziekte precies is. Laat staan dat mensen begrijpen wat de invloed van parkinson is op het dagelijks leven. Daar gaan wij verandering in brengen door veel meer mensen bewust te maken van wat de ziekte echt inhoudt.

Herkennen mensen met parkinson, hun naasten én behandelaars binnen een jaar de klachten die horen bij parkinson

Al in 2025 hebben we een vragenlijst waarmee we de ziekte eerder herkennen (vroegdiagnose). De vragen zijn gebaseerd op onderzoek naar kenmerken die de ziekte voorspellen (risicofactoren) en klachten die horen bij parkinson. Deze vragenlijst is bij een groot deel van de Nederlanders bekend. Zo krijgt iedereen met parkinson zo snel mogelijk de juiste behandeling. 

Hebben we met nieuwe interventies het leven van mensen met parkinson duidelijk verbeterd

De interventies zijn bewezen effectief, eenvoudig bereikbaar en makkelijk toe te passen voor iedereen die er gebruik van wil maken. Dit zorgt ervoor dat mensen een hogere kwaliteit van leven hebben waarbij ze beter en langer kunnen functioneren en ook hun sociale leven beter en op een aangename manier kunnen invullen. 

ParkinsonNL stimuleert, faciliteert en financiert juist díe onderzoeks- en innovatieprojecten, waar we op al deze thema’s de meeste impact mee denken te behalen voor mensen met parkinson en hun naasten.

Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Bij ouderen én – steeds vaker – op jongere leeftijd. Met deze gevoelde urgentie gaat ParkinsonNL het verschil maken op het gebied van onderzoekinnovatie en voorlichting. Wil je weten hoe jij ons daarbij kunt helpen?