Hoofdinhoud

Wie een donatie doet aan ParkinsonNL helpt mee de ziekte van Parkinson te stoppen. Wij besteden dit geld namelijk aan noodzakelijk en wetenschappelijk onderzoek en innovaties, om zo nog meer te weten te komen over de ziekte en mogelijke behandelingen. We leggen je graag uit waar we het geld precies aan besteden. 

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte in Nederland. ParkinsonNL zet alles op alles om de ziekte af te remmen, te stoppen en, uiteindelijk, te voorkomen. Dat doen we door te investeren in baanbrekend onderzoek, innovaties en voorlichting. Met het bedrag dat jij doneert maken we dit mogelijk. Maar waar gaat dit geld eigenlijk naar toe?

Dit gebeurt er precies met jouw donatie

In de tabel hieronder zie je hoe we dit geld besteden. Verderop in dit artikel lees je waar we ons de komende jaren op richten.

Hier besteden we geld aan

Tussen 2022 en 2025 zal de focus van onderzoek en innovatie liggen op drie verschillende thema’s. Dit zijn Preventie, Remmen, stoppen & genezen en Verbetering van kwaliteit van leven en zorg. Om doelgericht aan de slag te gaan met deze thema’s hebben we zogenoemde programmalijnen opgezet. 

Preventie van parkinson

De eerste programmalijn is gericht op preventie. Zo willen we graag te weten komen welke risicofactoren een rol spelen bij ontwikkeling van parkinson. Dat doen we door middel van onderzoek naar omgevings- en persoonlijke risicofactoren en oorzaken van parkinson(ismen). 

Ook willen we graag inzicht verkrijgen in de verschillende vormen van parkinson, zodat we deze in de toekomst gericht kunnen voorkomen. Inzichten verkrijgen doen we door middel van het vergaren van kennis, met name door fundamenteel onderzoek. Dit type onderzoek richt zich op de werking en ontwikkeling van moleculen en cellen bij verschillende vormen en in andere fasen van parkinson(ismen).   

Remmen, stoppen & genezen

Bij de tweede programmalijn staat het vergaren van meer kennis over het afremmen, stoppen en genezen van de ziekte centraal. Er wordt hierbij ingezet op fundamenteel en klinisch onderzoek. Met fundamenteel onderzoek leren we hoe de ziekte werkt en wat er hierdoor gebeurt in het lichaam. Door dit te doen kunnen wetenschappers de ziekte beter begrijpen en hopelijk nieuwe aanknopingspunten voor behandelingen vinden. 

Met klinisch onderzoek gaan we met die aanknopingspunten aan de slag en ontdekken we welke middelen de ziekte kunnen remmen of zelfs genezen. Het gaat dan om ziektemodificerende therapieën, zoals bijvoorbeeld gen-, stamcel- en immuuntherapie en mogelijk bewegingsinterventies. Ook wordt er gewerkt aan betrouwbare en tegelijkertijd gemakkelijk inzetbare meetmethoden, zoals het gebruik van een smartwatch, die bij mensen met parkinson en onderzoeksmodellen die zich hierop richten.

Daarnaast vinden we het van belang dat er meer en verbeterd onderzoek komt naar hoe we sneller de juiste diagnose kunnen stellen en de ziekte beter in de gaten kunnen houden en het verloop kunnen voorspellen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van geavanceerde beeldvormende technieken, data-analyse methoden en het ontwikkelen van een gerichte vragenlijst die zorgverleners, zoals huisartsen kunnen gebruiken om parkinson in een vroeg stadium te herkennen. 

Ook willen we een gezonde leefstijl voor mensen met parkinson bevorderen, omdat dit werking van medicatie en de kwaliteit van leven kan verbeteren. Bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken en communiceren van wat er al bekend is en bewezen effectief kan zijn. En daarnaast stimuleren we het ontwikkelen en inzetten van wetenschappelijk onderbouwde leefstijlinterventies op maat, zoals bewegen, voeding en stress-management.

Verbetering van kwaliteit van leven en zorg

In onze laatste programmalijn staat de verbetering van de kwaliteit van leven en van zorg van mensen met de ziekte van parkinson centraal. Denk hierbij aan toegepast/klinisch onderzoek, via onze Onderzoekscall waarbij de focus ligt op de (door)ontwikkeling van symptomatische therapieën (zoals onder andere neurostimulatie, geneesmiddelen en leefstijlinterventies) en op diversiteit (zoals onder andere de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen jonge en oudere personen met parkinson). 

En we willen een verbetering van het aanbod en de begeleiding van zorg, zodat deze begrijpelijk, toegankelijk en passend is voor elke persoon met parkinson. Denk hierbij onder andere aan het stimuleren van netwerkzorg, ontwikkelen en implementeren van keuzeondersteuning voor mensen die net gediagnostiseerd zijn met parkinson, voor gevorderde therapieën en voor leefstijl en specifieke communicatie richting mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en of een migratie-achtergrond. 

Ook vinden we het belangrijk dat zorgkosten van zorg in 2030 25% lager is dan nu. Daarvoor starten we met de ontwikkeling van een analyse van de kosten en wat het oplevert (maatschappelijke kosten-baten analyse) en het communiceren van (vroege) signalen en risicofactoren van parkinson.

ParkinsonNL stimuleert, faciliteert en financiert juist díe onderzoeks- en innovatieprojecten, waar we op al deze thema’s de meeste impact mee denken te behalen voor mensen met parkinson en hun naasten. Dan doen we door verbinder te zijn, nauw contact te onderhouden met iedereen in het parkinsonveld (onderzoekers, zorgverleners, mensen met parkinson, naasten, beleidsmakers) en via onze Onderzoeks-en Innovatiecall. 

Parkinson stoppen kan alleen met jouw steun. Ga naar parkinson.nl/niettestoppen en doneer voor onderzoek naar parkinson. Samen kunnen we de ziekte stoppen