Hoofdinhoud

Levodopa is het meest gebruikte en meest effectieve medicijn voor de behandeling van de ziekte van Parkinson. Eerder dacht men dat levodopa op de lange termijn schadelijk kon zijn en de klachten juist kon verergeren. Daarom schreven artsen het soms liever niet voor, zeker niet bij relatief jonge mensen en in een vroeg stadium van de ziekte. In 2011 startte de LEAP-studie naar de langetermijneffecten van levodopa. In 2010, voordat de studie begon waren onderzoekers benieuwd hoe het idee dat levodopa mogelijk schadelijk is, de behandeling van mensen met parkinson beïnvloedde, zowel in een vroeg stadium als in een gevorderd stadium. In 2021 onderzochten zij dit nogmaals.

Betere diagnostiek

De onderzoekers benaderden bijna alle neurologen in ons land en ongeveer de helft van hen reageerde op de vragenlijst (vijftig procent in 2010 en ruim veertig procent in 2021). Uit de antwoorden blijkt dat de behandeling van de ziekte van Parkinson toen en nu meestal begint op het moment dat mensen last krijgen van ongemakken. In 2010 schreef veertig procent van de neurologen dan levodopa voor, in 2021 deed bijna negentig procent van de neurologen dat.

Geen lange termijn schade

Binnen tien jaar is levodopa de eerste keus geworden om de behandeling van de ziekte van Parkinson te starten. De onderzoekers denken dat de resultaten van de LEAP-studie daaraan hebben bijgedragen. Daaruit bleek dat het gebruik van levodopa niet schadelijk is op de lange termijn. Dat heeft wellicht geleid tot het aanpassen van verschillende richtlijnen voor behandeling van de ziekte; de bedenkingen bij het gebruik van levodopa zijn verdwenen.

Medicatie inname

Vergevorderd stadium

Deep Brain Stimulation (DBS) of diepe hersenstimulatie is een operatie waarbij elektroden in de hersenen geplaatst worden om motorische klachten te verlichten. Deze behandeling komt steeds meer voor. In 2010 schreven neurologen in een vergevorderd stadium het liefst levodopa voor (ruim veertig procent). Dertig procent schreef DBS voor. In 2021 gaven neurologen de voorkeur aan DBS: ruim zestig procent schreef dit voor. Bijna dertig procent schreef levodopa voor.

Onderzoeksresultaten hebben invloed

Ook in het geval van DBS denken de onderzoekers dat onderzoeksresultaten hebben bijgedragen aan een toenemende voorkeur voor deze behandeling. Uit de EARLYSTIM-studie in 2020 bleek dat mensen die DBS hadden gekregen een betere kwaliteit van leven hadden dan mensen die medicijnen kregen en dat DBS al in een vroeg stadium zinvol is.

Je leest er meer over in dit wetenschappelijke artikel.

ParkinsonNL wil zo snel mogelijk de ziekte afremmen en genezen en tegelijk de zorg verbeteren voor mensen die nú parkinson hebben. Daarom investeren we in onderzoek en innovaties die het verschil maken voor mensen met parkinson.