Veelgestelde vragen over periodiek schenken

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen over schenken met belastingvoordeel, ook wel periodiek schenken genoemd.

Welk bedrag krijg ik terug van de belasting?

Je krijgt tot maximaal 37,05% van je donatie terug van de Belastingdienst. 

Tellen donaties van voor de overeenkomst mee voor het belastingvoordeel?

Een donatie die je deed vóór het tekenen van de overeenkomst is geen periodieke schenking, maar een gewone gift. Een overeenkomst telt alleen voor toekomstige giften. 

Wat is schenken met belastingvoordeel?

Schenken met belastingvoordeel noemen we ook wel periodiek schenken. Dit houdt in dat je jouw donatie in een overeenkomst vastlegt, en je minimaal 5 jaar dat bedrag doneert aan ParkinsonNL. Je kunt op deze manier van de gift tot 37,05% terugkrijgen van de Belastingdienst.

Waarom is de handtekening van mijn partner nodig?

Bij een periodieke schenkingsovereenkomst is het wettelijk verplicht (art. 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de echtgenoot of geregistreerd partner de overeenkomst ook ondertekent.

Moet ik na 5 jaar weer een nieuwe overeenkomst aanvragen?

Je overeenkomst vervalt automatisch na 5 jaar, als die periode in de overeenkomst staat. We benaderen je tegen het einde van je overeenkomst om te vragen of je een nieuwe wilt aangaan.

Kan ik de overeenkomst eerder beëindigen?

In principe niet. Als je toch tussentijds de overeenkomst beëindigt, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Die bepaalt dan de gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. De overeenkomst eindigt eventueel eerder bij het overlijden van de schenker en/of partner, het verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid, of bij het vervallen van de ANBI-status van ParkinsonNL.

Wat gebeurt er als ik overlijd?

Bij het overlijden van de schenker vervalt de overeenkomst.

Hoe kan ik mijn overeenkomst beëindigen?

Je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de belasting. Ook van eerdere jaren waarin je wel doneerde.

Wanneer kan ik mijn gift aftrekken van de belasting?

De voorwaarde voor belastingvoordeel is dat je gift is vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst voor 5 jaar of langer. Elk kalenderjaar maak je het vastgelegde bedrag in de overeenkomst over.

Moet ik een transactienummer aangeven bij de belastingaangifte?

Ja. In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer geef je door aan de Belastingdienst. Begin van elk kalenderjaar ontvang je van ons een stappenplan om de aangifte makkelijk te maken.

Wat is het RSIN/fiscaal-nummer van ParkinsonNL?

Voor het invullen van je belastingaangifte heb je het RSIN-nummer van ParkinsonNL nodig. Dit is het nummer waaronder we bij de Belastingdienst bekend zijn. Ons RSIN is 8114.09.582.

Welk bedrag van mijn donatie krijg ik terug van de Belastingdienst?

De overheid besloot dat de giftenaftrek voor de komende jaren stapsgewijs wordt verlaagd tot een tarief van maximaal 37,05% (i.p.v. 52%). Met een periodieke schenkingsovereenkomst krijg je dus maximaal 37,05% van het jaarbedrag terug. Dit percentage hangt af van je inkomen. Met onze handige rekenhulp bereken je snel je belastingvoordeel.

Wanneer krijg ik het geld terug van de Belastingdienst?

Je krijgt vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst als je in maart aangifte doet.

Maarten Nederkoorn, ParkinsonNL

Andere vraag?

Neem gerust contact op met Maarten Nederkoorn, fondsenwerver van ParkinsonNL, via 06 502 448 35 of stuur een mail naar maarten.nederkoorn@parkinson.nl