Hoofdinhoud

Als het gaat om remmen en voorkomen van parkinson denk je wellicht niet gelijk aan lobbyen. Maar lobbyen is een krachtig middel en speelt een belangrijke rol bij politieke besluitvorming en helpt overheden om problemen aan te pakken. Het kan ook een krachtige manier zijn om ervoor te zorgen dat het standpunt van een bepaalde groep mensen, met name zij die niet of nauwelijks stemrecht hebben, gehoord wordt. Welke rol neemt ParkinsonNL in de lobby op onderwerpen die parkinson raken?

Lobby tegen bestrijdingsmiddelen

In Nederland is het aantal mensen met parkinson de afgelopen tien jaar met 30 procent toegenomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat de groei een relatie heeft met vervuilende stoffen in onze omgeving, zoals pesticiden. De Parkinson Vereniging en prof. dr. Bas Bloem zetten zich al tijden in om hier aandacht voor te vragen met als doel het gebruik van pesticiden drastisch te reduceren. De Parkinsonalliantie Nederland (waar ParkinsonNL een onderdeel van is), speelt hier sinds een jaar een verbindende, ondersteunende en inhoudelijke rol in, om zo nog effectiever te worden op dit onderwerp. De samenwerking met Natuur & Milieu en de FNV is hiervan een direct resultaat. Gezamenlijk schreven zij het Manifest tegen Bestrijdingsmiddelen, ondertekend door 36 partijen, welke in april is aangeboden aan de Tweede Kamer

Het manifest pleit ervoor dat het voorzorgsprincipe gaat gelden. Dat betekent dat bij twijfel of onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van een bestrijdingsmiddel het middel de markt niet op mag. Daarnaast zijn de gevolgen van de zogenoemde bestrijdingsmiddelencocktails al helemaal niet te overzien, benadrukken de partijen. Zij willen daarom dat de overheid, zowel in Nederland als in Europa, zorgt voor de aanscherping van het toelatingsbeleid en bijvoorbeeld ook de effecten van de cocktails op de gezondheid gaat meten.

Gerichte lobby glyfosaat

Eind december verloopt de huidige handelsvergunning van glyfosaat, een veel gebruikt bestrijdingsmiddel, die niet alleen in verband wordt gebracht met milieuvervuiling maar ook met kanker en mogelijk het risico op parkinson verhoogt. In samenwerking met de Parkinson Vereniging, Natuur & Milieu en de FNV hebben we intensief gelobbyd voor het aannemen van de motie in de Tweede Kamer, waarin de minister werd verzocht om in Europees verband tegen de verlenging van glyfosaat te stemmen. Een eerdere, ook aangenomen motie, riep minister Adema op om het toelatingsbeleid van de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) te onderzoeken en aan te scherpen op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Dus naast glyfosaat een nieuw toetsingskader maken, ook voor verschillende gewasbeschermingsmengsels, de zogenaamde cocktails.

Vrijdag 13 oktober stemden vijftien EU-landen over de toelating van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat voor weer een periode van tien jaar in Europa. Ondanks onze gezamenlijke inspanningen, was er helaas afgelopen vrijdag tijdens de stemming in Europees verband nog geen meerderheid voor- of tegen de verlenging van de handelsvergunning van glyfosaat – noch vóór noch tegen.

Op 16 november vindt de tweede stemming plaats. Dit geeft ons de kans om onze standpunten – zowel naar de Commissie als twijfelende EU-lidstaten – nog duidelijker naar voren te brengen. Ook hier bundelen Natuur & Milieu, Parkinsonalliantie Nederland en de FNV weer hun krachten.

Steun ons in de strijd tegen glyfosaat en draag bij aan meer wetenschappelijk onderzoek.
Doneer nu!