Hoofdinhoud

Veel mensen denken bij de ziekte van Parkinson aan de trillende hand of arm die hiermee vaak gepaard gaat. Maar is dit inderdaad ook de meest voorkomende klacht bij de ziekte?

ParkinsonNL lanceerde niet zo lang een kennisquiz over de ziekte van Parkinson. Met daarin allerlei wetenswaardigheden over parkinson, de snelstgroeiende hersenziekte van dit moment. Een van die vragen richt zich op de symptomen van de ziekte en luidt: ‘Wat zijn veel voorkomende klachten bij parkinson?’ Voor het beantwoorden van deze vraag kan je kiezen uit deze mogelijkheden: trillen van de handen en benen, bevriezing en bewegingsproblemen, depressie en relatieproblemen of al deze genoemde verschijnselen.

Het juiste antwoord op deze vraag? Alle hierboven genoemde verschijnselen zijn helaas klachten die regelmatig voorkomen bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Doe nu onze kennistest → Wat weet jij eigenlijk over de ziekte van Parkinson? 

De eerste signale

De bekende verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals trillen, beven en slechter lopen, treden trouwens pas in een later stadium op. Vaak begint de ziekte al met een paar andere symptomen. In het beginstadium van de ziekte zijn er vage klachten of symptomen die erop kunnen duiden dat de ziekte zich aan het ontwikkelen is. 

Dat zit namelijk zo. Als je de ziekte van Parkinson krijgt, dan sterven de hersencellen in de zwarte kern (substantia nigra in de hersenstam) langzaam af. Je lichaam maakt dan te weinig van het stofje dopamine aan. Dit is een soort ‘boodschapstof.’ Het stofje zorgt ervoor dat verschillende zenuwcellen met elkaar kunnen communiceren. Als 70% van de cellen die deze stof aanmaken niet meer werkt, dan treden de bekendere symptomen zoals stijfheid, traagheid en vaak trillen op. Hiervoor kan er al sprake zijn van vroege symptomen. Dit zijn een aantal zogenoemde niet-motorische klachten, zoals slechter kunnen ruiken, moeite met de stoelgang (obstipatie), onrustige bewegingen tijdens het dromen en somberheid. Daarna nemen de klachten toe en die verschillen per mens.

Lees ook → Parkinson: 9x minder bekende symptomen

Symptomen ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson breiden de symptomen zich langzaam uit. Je kunt deze verdelen in klachten die te maken hebben met bewegen (motorisch), zoals problemen met lopen of aankleden, het beven van armen en soms benen, een verhoogde spierspanning of evenwichtsklachten. Er zijn ook niet-motorische klachten, zoals langzaam denken of moeite hebben met plannen of om de aandacht te bewaren. 

Bij de ziekte van Parkinson komen lichamelijke en psychische klachten voor. De ziekte heeft een grote invloed op iemands leven en op die van zijn of haar naasten. 

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte in Nederland. ParkinsonNL zet alles op alles om de ziekte af te remmen en, uiteindelijk, te voorkomen. Dat doen we door te investeren in baanbrekend onderzoek, innovaties en voorlichting.