Hoofdinhoud

Op 22 maart lanceerde projectleider Selma de Wit het rapport van het door ParkinsonNL gefinancierde project ‘Verpleeghuizen op weg naar Integrale Parkinsonzorg-2’. Dit project houdt zich bezig met het verbeteren van de parkinsonzorg in verpleeghuizen.

Wij zijn benieuwd naar de drijfveren van een onderzoeker. Waarom start iemand een project? Wij spraken projectleider Selma de Wit over: ‘Een verpleeghuis is nooit zoals thuis, maar het gaat erom of je je er prettig voelt. En ook dat zorgverleners begrijpen wanneer je hulp nodig hebt en wanneer juist niet.’

Portret Selma de Wit ParkinsonNL
Selma de Wit

Het rapport is nu gelanceerd. Hoe kwam je erop om dit project te starten?

‘Vanuit het land kreeg ParkinsonNet berichten over goede parkinsonzorg binnen verpleeghuizen, maar helaas hoorden we soms ook minder goede verhalen over de zorg. Deze geluiden kwamen van patiënten en naasten en via de Parkinson Vereniging. Een andere aanleiding voor dit project waren de resultaten van promotie-onderzoek van Nico Weerkamp. Weerkamp deed onderzoek naar de kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson in verpleeghuizen en kwam tot de conclusie dat er in verpleeghuizen soms een tekort is aan kennis over parkinson.’   

‘We willen de zorgverleners in verpleeghuizen die dagelijks te maken hebben met de ziekte opleiden door hen meer kennis en meer begrip over parkinson te bieden. Zorgverleners leren hoe het is om iemand met de parkinson te begeleiden of behandelen. Ons rapport geeft de noodzaak van het opzetten van parkinson-woonafdelingen in verpleeghuizen weer.’  

Verpleeghuizen kunnen dan betere parkinsonzorg bieden. Wat is de grootste win voor patiënten, denk je?

‘De grootste win zit ‘m voor mij in het wegnemen van de vooroordelen rondom een aparte woonafdeling voor mensen met de ziekte van Parkinson. Veel mensen zijn bang om daar te wonen en zelf zorgverleners stonden er sceptisch in. Maar er komen nu zoveel positieve verhalen naar boven. Iedereen kan uitleggen waarom het opzetten van een aparte woonafdeling een goed idee is. Dat is een goed begin.’  

Zit er een eyeopener in de uitkomst van het onderzoek voor jou?

‘Het grootse compliment dat wij kregen komt wat mij betreft van de patiënt-onderzoekers die meewerken aan dit project. Ook zij waren aanvankelijk wat terughoudend, moesten er niet aan denken ooit gebruik te moeten maken van deze zorg. Al snel veranderde die kijk en heb ik het afgelopen jaar al enkele keren gehoord: als het dan toch nodig is, dan wil ik graag daar, of daar wonen.’

Wat is nu het vervolg?

‘We hebben net fase 1 van VIP2 afgerond: het uitbrengen van het rapport ‘De Parkinsonwoonafdeling’  Nu volgt VIP2 fase 2: het opzetten van een parkinsonwoonafdeling in de regio Nijmegen. En daarna komt fase 3: het ontwikkelen van een handleiding voor verpleeghuizen die een woonafdeling willen starten.  Er is in Nederland al veel kennis en ervaring bij een aantal verpleeghuizen. Wij proberen alle informatie op te halen, overeenkomsten te delen en over de verschillen in gesprek te gaan. Daarmee willen we het de verpleeghuizen die de ambitie hebben om de parkinsonzorg beter in te richten zo makkelijk mogelijk maken.’   

Wat verwacht je dat de patiënt ervan merkt op korte termijn?

‘Er komt meer begrip, deskundigheid en aandacht voor mensen met parkinson die in een verpleeghuis wonen.’

Gaan we vaker van je horen? 

‘Ja dus! Graag zelfs. Ik wil me blijven inzetten voor betere parkinsonzorg in verpleeghuizen. Ik weet dat er heel veel goed werk gedaan wordt door hardwerkende mensen in verpleeghuizen. Ik wil die mensen blijven ondersteunen met kennis over parkinson en ook zorgen dat deze mensen kunnen leren van goede initiatieven elders in het land.’

We zijn erg blij dat we een financiële bijdrage hebben kunnen leveren aan de totstandkoming van dit project. In de loop van dit jaar zal VIP2 fase 2 verder gaan. Vanzelfsprekend zullen we je ook verder updaten over de stand van zaken en de nieuwe inzichten van dat project.  

ParkinsonNL wil zo snel mogelijk de ziekte afremmen en genezen en tegelijk de zorg verbeteren voor mensen die nú parkinson hebben. Daarom investeren we in onderzoek en innovaties die het verschil maken voor mensen met parkinson.