Hoofdinhoud

In april 2023 deed ParkinsonNL een subsidieoproep voor innovatieprojecten die bijdragen aan een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson(ismen). Wij zijn trots dat we in totaal bijna € 200.000,- hebben toegekend aan 4 projecten. Welke dat zijn, vertellen we je graag! 

HIIT-ing apathie. Een nieuwe behandeling voor apathie bij mensen met de ziekte van Parkinson met diepe hersenstimulatie. Projectleider: Karlijn Musch, Amsterdam UMC.  

Apathie komt veel voor als bijwerking van behandeling met diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation; DBS) bij mensen met de ziekte van Parkinson. Deze apathie heeft een erg negatieve invloed op alledaagse activiteiten en de levenskwaliteit. Aanpassingen in de instelling van de DBS en medicatie helpen maar een klein deel van de mensen en zorgen soms ook voor vervelende bijwerkingen. Niet-farmacologische benaderingen zoals fysieke training zouden hiervoor een uitkomst kunnen bieden.  

Ontwerp van een gepersonaliseerde, op activiteiten gerichte training met video-ondersteuning, voor mensen met de ziekte van Parkinson en cognitieve problemen. Projectleider: Dr. Ingrid Sturkenboom, Radboudumc.  

Cognitieve klachten komen veel voor bij mensen met de ziekte van Parkinson en hebben een negatieve invloed op het dagelijks functioneren en het leren van nieuwe vaardigheden. Ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten (paramedici) gebruiken in de behandeling vaak een aanpak om het bewegen, de spraak en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten te verbeteren. Er ontbreken echter vaak duidelijke handvatten. Het doel van dit project is daarom het ontwikkelen van een nieuwe methode voor het trainen van aanpak-strategieën in dagelijkse activiteiten, die leiden tot meer zelfstandigheid, minder zorgbehoefte en een betere kwaliteit van leven voor mensen met parkinson. 

Type It Down. Ontwikkeling en evaluatie van een ondersteunend handapparaat om te helpen bij het typen om deelname aan een steeds verder digitaliserende maatschappij te bevorderen. Projectleider: Dr. ir. Gert Pasman, TU Delft en Erik Prinsen, Roessingh Research

Eén van de meest voorkomende symptomen van parkinson(isme) is bradykinesie, het trager worden van bewegingen die de fijne motoriek aantast. Hierdoor vormen eenvoudige dagelijkse activiteiten zoals het dichtknopen van een overhemd, het gebruik van keukengerei, of het typen op een toetsenbord een uitdaging. Deze laatste activiteit wordt steeds belangrijker in de huidige maatschappij. Het lastig kunnen typen belemmert mensen met parkinson(isme) in hun werk en privéleven, en beïnvloedt daarmee de kwaliteit van leven aanzienlijk. Doel van dit project is het ontwikkelen van een werkend prototype, welke enerzijds bradykinesie van vingerbewegingen betrouwbaar kan meten en anderzijds continue typebewegingen kan ondersteunen door het geven van vibrotactiele feedback via trillingen op de huid van de vingers.  

Cue2Walk@Home. Zelfmanagement van Mobiliteit en Bevriezing van het Lopen met eHealth aanpak bij mensen met de ziekte van Parkinson. Projectleider: Erwin van Wegen, Amsterdam UMC.

Bevriezing van het lopen (Freezing of Gait, FOG) is een ernstig symptoom van de ziekte van Parkinson (in 50-70% van de gevallen). Huidige behandelingsopties, zoals medicatie, zijn niet altijd effectief. Therapie met externe prikkels kan helpen om FOG te overwinnen. Deze ’prikkels’ worden doorgaans aangeleerd door fysiotherapeuten en thuis toegepast, maar blijkt vaak lastig zonder professionele begeleiding. Dit project heeft als doel een 1 versie van een eHealth-tool te ontwikkelen, Cue2Walk@Home, om mensen met Parkinson te ondersteunen bij het zelfstandig toepassen van externe prikkels, aanpak en oefeningen om FOG te verminderen. En zo hun mobiliteit en kwaliteit van leven te verbeteren. 

Waarom ParkinsonNL naast wetenschappelijk onderzoek ook innovatieprojecten financiert?
Helaas kunnen we parkinson op dit moment nog niet voorkomen of genezen. Tot die tijd zetten we alles op alles om de kwaliteit van zorg en leven voor mensen met parkinson te verbeteren. Daarom verleent ParkinsonNL subsidies aan innovatieve projecten en samenwerkingen tussen medische wetenschap, zorgverleners, farmacie, technologie en de creatieve industrie.

Meer informatie over deze of andere innovatieprojecten?
Overzicht Innovaties voor mensen met parkinson | ParkinsonNL 

ParkinsonNL wil zo snel mogelijk de ziekte afremmen en genezen en tegelijk de zorg verbeteren voor mensen die nú parkinson hebben. Daarom investeren we in onderzoek en innovaties die het verschil maken voor mensen met parkinson.