Hoofdinhoud

Mogen we je nog even bijpraten over (een deel van) de kabinetsplannen? Er is namelijk goed nieuws! ParkinsonNL is samen met 23 andere goede doelen partner van de Gezonde Generatie. Dit programma richt zich op een gezonde jeugd en is nu door het nieuwe kabinet opgenomen in het regeerakkoord.

Het nieuwe kabinet heeft de Gezonde Generatie als doelstelling benoemd van het preventiebeleid (beleid dat gericht is op het voorkomen van ziektes) in het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.’ Dit biedt kansen voor een gezondere toekomst.

Voorkomen beter dan genezen

Preventie (voorkomen) van ziektes speelt hierbij een belangrijke rol. Dat geldt ook voor de ziekte van Parkinson. Zo zijn er een aantal manieren om de risico’s op de ziekte te verminderen, zo benadrukt neuroloog Bas Bloem in zijn boek De Parkinsonpandemie. In het boek schrijft hij bijvoorbeeld dat er meer moet worden gedaan om het publiek in te lichten over de voordelen van lichaamsbeweging en een voedingspatroon dat rijk is aan fruit, groenten en volkorengranen. En er moeten strengere eisen komen voor het gebruik van landbouwgif. De ziekte van Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte van dit moment. En elke patiënt die voorkomen kan worden, door meer betere voorlichting en preventie, is er eentje minder.

Gezonde jeugd als basis voor gezondheid later

Daarom is ParkinsonNL zoals gezegd aangesloten bij de Gezonde Generatie, samen met 23 andere gezondheidsfondsen, zoals de Hartstichting en het Diabetes Fonds. Het doel van het programma is namelijk dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. Een gezonde jeugd is namelijk een belangrijke basis voor de mentale, sociale en fysieke gezondheid op latere leeftijd. 

Wat we bedoelen met een gezonde jeugd? Denk bijvoorbeeld aan een gezond voedings- en beweegpatroon, mentale gezondheid, weerbaar tegen ongezonde verleidingen en vrij van schade door tabak, drugs, alcohol, gokken en gamen. Onze jeugd verdient een omgeving waarin ze gezonde keuzes kunnen maken en ongezonde keuzes worden ontmoedigd. Er worden op dit gebied in het coalitieakkoord nu gelukkig serieuze stappen gezet.

Nieuwe kabinetsplannen

In de kabinetsplannen is er dus meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan.

Wij gaan graag met het kabinet en met alle partners waar we al mee samenwerken, direct aan de slag met deze thema’s zodat die Gezonde Generatie zo snel mogelijk binnen handbereik komt.