Hoofdinhoud

De ziekte van Parkinson kan gepaard gaan met veel verschillende klachten die van persoon tot persoon verschillen. Horen slaapproblemen hier ook bij?

Deze vraag vind je in de kennisquiz die ParkinsonNL een tijdje terug lanceerde. Het antwoord hierop lichten we in dit artikel graag toe. 

In de test vroegen we hoeveel procent van de mensen met de ziekte van Parkinson met ernstige slaapproblemen kampt. Het antwoord? Slaapproblemen blijkt bij 70 tot 90 procent van de patiënten met de ziekte van Parkinson voor te komen. De slaapstoornissen variëren van problemen met in- en doorslapen en onrustig slapen tot overmatige slaperigheid overdag. De klachten kunnen leiden tot oververmoeidheid en kunnen zo het dagelijks functioneren beïnvloeden.

Slaapproblemen als symptoom van parkinson

De symptomen die bij de ziekte van Parkinson optreden, kun je verdelen in klachten die te maken hebben met bewegen (motorisch) en niet-motorische klachten. Die eerste zijn vaak beter te zien, denk bijvoorbeeld aan slechter bewegen of een bevende arm. De tweede soort klachten zijn vaak minder goed zichtbaar voor de buitenwereld. Voorbeelden hiervan zijn een depressie, moeite met denken of een verstoorde nachtelijke slaap.

Lees ook → Wat zijn de oorzaken van de ziekte van Parkinson?

Slecht slapen

Deze slaapproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door de motorische symptomen van de ziekte van Parkinson. Denk aan stijfheid waardoor draaien ’s nachts lastiger is. Daarnaast hebben mensen met parkinson een verhoogde kans op bepaalde aandoeningen die een motorische onrust veroorzaken en hierdoor je slaap verstoren. Denk bijvoorbeeld aan een aandoening zoals rusteloze benen (restless legs syndrome), bewegingsonrust (acathisie) en de slaapstoornis periodic limb movement disorder waarbij ongecontroleerde bewegingen van benen optreden. 

Ook hebben veel mensen met parkinson een verstoorde biologische klok. Het slaap-waak ritme is dan verstoord. Overdag voelt iemand zich bijvoorbeeld slaperig en ’s nachts of ’s ochtends vroeg is hij of zij juist wakker. Of iemand wordt ’s nachts vaak wakker. 

Er zijn ook slaapstoornissen die bij de ziekte van Parkinson veel voorkomen. Zo is er de REM sleep behavior disorder (RBD) waarbij REM-slaap wordt verstoord. Dit is de fase waarin je droomt. Door de stoornis wordt iemand tijdens het slapen actief en maakt bewegingen die passen bij zijn of haar droom. De kwaliteit van slaap wordt hierdoor minder. Ook bestaat Excessive Daytime Sleepiness waarbij overmatige slaperigheid gedurende de dag optreedt.

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte in Nederland. Wat weet jij eigenlijk over de ziekte van Parkinson? Doe nu onze kennistest.