Hoofdinhoud

De meeste mensen met parkinson staan liever niet stil bij de periode dat ze meer klachten of beperkingen krijgen. Maar nu nadenken over wat er straks kan komen, geeft rust en ruimte in de toekomst. ParkinsonNet maakte hiervoor een video met acht praktische adviezen van ervaringsdeskundigen.

Vooropgesteld: nadenken over de late fase van de ziekte van Parkinson kan confronterend zijn. Het is lastig om na te denken over wat er in de toekomst kan gebeuren en welke impact de ziekte heeft op jou en je naasten. Maar een goede voorbereiding geeft ook rust en helpt om te genieten van wat voor jou belangrijk is.

Adviezen van ervaringsdeskundigen

ParkinsonNet maakte onderstaande video met acht praktische adviezen voor de late levensfase. De adviezen zijn bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst en geven een idee van waar je aan kunt denken. Hiervoor zijn verschillende nabestaanden, mantelzorgers en mensen met parkinson in het latere stadium van de ziekte geïnterviewd.

Zo is een van de adviezen om je vragen voor te leggen aan een deskundige, zoals een neuroloog, huisarts of parkinsonverpleegkundige. Een vraag die je bijvoorbeeld kunt hebben is: Hoe voorkom je dat je straks veel pijn hebt en welke keuzes heb je daarbij?

In onderstaande video worden alle acht adviezen uitgelegd: