Hoofdinhoud

Luchtverontreiniging is slecht voor je. Dat weet iedereen. Maar kan het ook het sterftecijfer van de ziekte van Parkinson beïnvloeden? Nieuw onderzoek heeft gesuggereerd dat langdurige blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen het risico op overlijden door Parkinson zou kunnen verhogen.

Europees initiatief

Een team van Europese onderzoekers voerde de studie uit, gepubliceerd in het tijdschrift ‘ Environment International ‘, als onderdeel van het project Effects of Low-Level Air Pollution: A Study in Europe (ELAPSE) – een Europees initiatief dat kijkt naar de effecten van lage luchtverontreinigingsniveaus op de gezondheid van mensen.

De onderzoekers gebruikten de datasets van ELAPSE om cijfers te analyseren van meer dan 200.000 volwassenen uit zes Europese landen. Ze keken ook naar luchtverontreinigingsmodellen en schatten de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in deze landen om het verband tussen blootstelling aan vervuiling en sterfgevallen als gevolg van Parkinson te onderzoeken.

Sterk bewijs

De resultaten suggereren dat langdurige blootstelling aan PM2.5-deeltjes op hoge niveaus geassocieerd was met een 25% hoger risico op overlijden door de aandoening, en de auteurs van de studie voegden eraan toe dat het onderzoek ‘sterk bewijs toevoegt ter ondersteuning van een verband tussen luchtvervuiling en parkinson.’

Parkinson en pesticiden

Behalve luchtverontreiniging, hebben ook parkinson en pesticiden helaas meer gemeen dan de letter P. Er gaat geen week voorbij of er meldt zich een lid van de Parkinson Vereniging die een relatie tussen zijn of haar parkinson en pesticiden vermoedt. De Parkinson Vereniging zet deze persoonlijke verhalen in en koppelt deze aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten over hoe parkinson kan ontstaan. 

Bron: https://parkinsonslife.eu (Author: Sarah McGrath, Published: 12 January 2023). 

Lees ook over dit onderwerp op de website van de Parkinson Vereniging.

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte in Nederland. ParkinsonNL zet alles op alles om de ziekte af te remmen en, uiteindelijk, te voorkomen. Dat doen we door te investeren in baanbrekend onderzoek, innovaties en voorlichting.