Actievoorwaarden

Versie 1.0, 27 september 2022 

Wat fijn dat je in actie wilt komen voor ParkinsonNL! 

ParkinsonNL zet versneld stappen richting een wereld zonder parkinson. We zetten het leven centraal in alles wat we ontwikkelen, bedenken en onderzoeken. Onze focus ligt op het afremmen en liefst voorkomen van de ziekte. Tot die tijd zorgen we ervoor dat mensen met parkinson en hun omgeving een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. Doordachte en effectieve fondsenwerving legt daarbij de basis om doelgericht te investeren in onderzoek, innovatie en bewustwording. Zo gaan we écht impact realiseren. 

Wat geweldig dat jij door het maken van een actie of het geven van een donatie ook impact gaat maken. 

ParkinsonNL kan deze actie voorwaarden te allen tijde wijzigen. De gewijzigde actie voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie op deze website. Door de website te gebruiken nadat de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd, gaat de deelnemer of de donateur akkoord met deze gewijzigde algemene voorwaarden. 

Algemeen 

 1. De campagne is een initiatief van en wordt georganiseerd door ParkinsonNL, gevestigd in Amersfoort, Stationsplein 123 
 2. Doe je mee aan de actie of doe je een donatie via de pagina van iemand die aan de actie meedoet, dan gelden deze voorwaarden. Zij regelen de voorwaarden tussen ParkinsonNL en de deelnemer of donateur. 

Campagne 

 1. De campagne heeft als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar parkinson. 
 2. Deelnemen aan de actie is vrijwillig, op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. 
 3. Deelnemers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders. 
 4. De deelnemer kan een persoonlijke sponsorpagina aanmaken op de website van ParkinsonNL. De deelnemer staat er voor in dat de informatie die hij op deze pagina aanmaakt geen inbreuk maakt op de rechten van derde partijen, in het bijzonder auteursrechten (bijvoorbeeld op foto’s) of privacyrechten. De deelnemer vrijwaart ParkinsonNL tegen aanspraken van derde partijen, gebaseerd op de stelling dat diens persoonlijke sponsorpagina inbreuk maakt op de rechten van derde partijen. 
 5. Indien de deelnemer informatie over (een) andere perso(o)n(en) op zijn sponsorpagina plaatst, staat deze er voor in dat hij de benodigde toestemming heeft om die informatie te plaatsen. 

Sponsordonaties 

 1. Sponsordonaties worden niet teruggestort als een deelnemer zich afmeldt, uiteindelijk afziet van deelname, zijn deelname niet voltooit of door ParkinsonNL wordt uitgesloten van (verdere) deelname.  

Tikkie en automatische incasso 

 1. Heb je gekozen voor automatische incasso? Dan wordt je bijdrage rond de 29e of 30e van de maand afgeschreven. Op het bankafschrift vind je het mandaatnummer. 

Overige bepalingen 

 1. In alle voorkomende gevallen waarin deze actie voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van ParkinsonNL. 
 2. Overtreding van het bij of krachtens deze actie voorwaarden gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname. 
 3. Heb je vragen over deze campagne of over de doelstelling van ParkinsonNL, neem dan contact op via info@parkinson.nl of kijk op www.parkinson.nl.