Hoofdinhoud

Trots als een pauw, dat zijn we! ParkinsonNL heeft namelijk de CBF-erkenning ontvangen. Dit keurmerk wordt alleen gegeven aan erkende goede doelen. Hiermee weet je zeker dat jouw donatie goed terechtkomt. 

Wat een mooi nieuws: ParkinsonNL is toegevoegd aan de lijst met goede doelen die de CBF-erkenning mogen dragen. Deze erkenning is het enige officiële keurmerk van goede doelen in Nederland. Wij wisten natuurlijk wel dat we goed bezig waren, maar nu kunnen we ook echt aan jou, en alle andere donateurs, bewijzen dat jouw gift goed wordt besteed. 

Keurmerk voor goede doelen

Het CBF is namelijk een onafhankelijke organisatie en houdt toezicht op de Erkende Goede Doelen in Nederland. Deze organisatie zorgt er dus voor dat deze goede doelen hun beloftes nakomen en eerlijk opereren. Het CBF controleert ook of goede doelen wel aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen. Alleen de organisaties die aan deze strenge eisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. 

Kort samengevat: geef je geld aan een goed doel dat de CBF-erkenning gebruikt? Dan kun je dit met een gerust hart doen. Jouw bijdrage wordt namelijk besteed door een organisatie die de wereld beter maakt, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich laat controleren.

Je kunt de CBF-erkenning herkennen door bovenstaand logo.

Toetsen en controleren

Een goed doel dat een maatschappelijke hoofddoelstelling heeft en fondsen werft, kan een aanvraag doen voor de erkenning. Na deze aanvraag wordt het goede doel getoetst. Passen de activiteiten wel bij de missie van de organisatie? Hoe worden deze activiteiten gefinancierd? En welke maatregelen neemt de organisatie om belangenverstrengeling te voorkomen? Hoe groter de organisatie is, hoe strenger de eisen zijn. 

Als de Erkenning wordt toegekend, dan krijgt het betreffende goede doel elk jaar een check. Ook wordt het goede doel elke drie jaar opnieuw getoetst en gecontroleerd. Als dit niet het geval is, moet het goede doel maatregelen nemen. Zijn er ernstige overtredingen? Dan wordt de rekening ingetrokken. 

Inmiddels zijn er 640 Erkende Goede Doelen. En ParkinsonNL is er dus ook een van!

Dit doet het CBF ook

Het CBF houdt dus actief toezicht op de goede doelen die de erkenning kregen door ze jaarlijks te checken en eens in de drie jaar te toetsen op strenge kwaliteitseisen. Ook draagt de organisatie bij aan het voorkomen, opsporen en aanpakken van misstanden bij goede doelen. Dit doet de organisatie bijvoorbeeld op basis van meldingen en klachten.

Daarnaast maakt het CBF openbare data beschikbaar. Hiermee kunnen geïnteresseerden, goede doelen, gemeentes, pers en bedrijven zich informeren over goede doelen en het keurmerk. Ook is de organisatie een loket voor vragen over goede doelen.

Als laatste geeft het CBF belangrijke inzichten terug aan de goede doelen sector. De organisatie heeft namelijk veel informatie tot de beschikking. Die gebruikt de organisatie om trends en ontwikkelingen zichtbaar te maken. ‘Het doel is om samen te leren en zo bij te dragen aan de groei en verdere professionalisering van de sector,’ zo schrijft het CBF. 

Zoek het op

Hoe je weet of een goed doel het keurmerk mag dragen? Je kunt dit online opzoeken in het register goede doelen. Hier vind je informatie over de sector, categorie en de status. Elk Erkend Goed Doel heeft er een CBF-Erkenningspaspoort. Daarin kun je in een oogopslag zien wat het doel wil bereiken, waar ze trots op zijn en hoe ze het geld besteden. Is er een Erkenning ingetrokken of heeft een organisatie er juist eentje aangevraagd? Ook dat zie je hier. En ParkinsonNL staat er nu natuurlijk ook tussen, kijk maar. 

Deze video legt ook uit hoe het zit: