Vacature: Lid Raad van Toezicht ParkinsonNL

Aantal uren: 4-8 uur per maand onbezoldigd
Ingaand: 1 januari 2024
Vakgebied: Raad van Toezicht
Locatie: Amersfoort

Ben jij het nieuwe lid van de Raad van Toezicht voor ParkinsonNL?

Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Tot 2040 stijgt naar verwachting het aantal mensen met parkinson namelijk met 56%. Er zijn dan 98.280 mensen met parkinson in Nederland. ParkinsonNL is een onafhankelijke organisatie, die fondsen werft voor onderzoek, innovatie en voorlichting. Wij zijn onderdeel van de Parkinsonalliantie, een samenwerking van organisaties in Nederland die zich bezighouden met parkinson.

Raad van Toezicht

ParkinsonNL kent een stichtingsvorm en heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Zij worden benoemd voor de duur van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in het ‘Reglement Raad van Toezicht’. De Raad van Toezicht komt ca. vijf keer per jaar bij elkaar, daarnaast is er een Audit Commissie die eveneens vijf keer per jaar vergadert en een Remuneratiecommissie die twee keer per jaar bij elkaar komt.

Binnen de Raad van Toezicht zijn momenteel twee vacatures, wegens het aflopen van de termijn/aftreden van twee leden. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gezocht naar twee leden met een specifieke deskundigheid.
a. ParkinsonNL hecht bijzonder aan participatie van mensen met Parkinson en hun naasten, daarom wordt specifiek gezocht naar een lid met ervaringsdeskundigheid.
b. Daarnaast wordt een tweede lid gezocht, bij voorkeur met ervaring op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek
.
c. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden de voorzitter. Deze positie is vacant en het heeft
de voorkeur deze functie te beleggen bij één van de twee nieuwe leden.

Algemene deskundigheid Raad van Toezicht

 • Je hebt bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in de non profit sector.
 • Je bent een onafhankelijke, actieve sparring partner voor de directeur van ParkinsonNL en bewaakt de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Je bent in staat om actief te luisteren en streeft naar een goede dialoog, waarbij je ruimte geeft en neemt.
 • Je bent flexibel en hebt tijd om op professionele wijze invulling te geven aan je RvT lidmaatschap. De tijdsbesteding bedraagt ca 4 – 8 uur per maand.
 • Je bent bereid indien nodig zitting te nemen in de Audit commissie of Remuneratie Commissie.

Omschrijving lid met ervaringsdeskundigheid:

 • Je hebt van nabij ervaring met de ziekte van Parkinson, als patiënt of naaste van iemand met parkinson, en weet daardoor wat de impact van de ziekte is op het dagelijks leven van mensen.
 • Je hebt ervaring met de zorg voor mensen met parkinson.
 • Je bent in staat vanuit deze ervaringsdeskundigheid bij te dragen aan het beleid van ParkinsonNL.

Omschrijving lid met ervaring in wetenschappelijk onderzoek:

 • Je hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van neurologische aandoeningen.
 • Je bent bekend met de processen rondom wetenschappelijk onderzoek en toekenning van subsidies.
 • Je kent het subsidielandschap in Nederland, weet wat er speelt en hoe subsidiestromen lopen.

Zo kun je solliciteren

Heb je interesse in één van deze functies? Dan komen we graag met je in contact. Stuur dan uiterlijk 1 december 2023 een mail met je CV en motivatie naar Leonie van der Veen via leonie.vanderveen@parkinson.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie Raad van Toezicht’. Indien je eerst meer informatie over deze functie wilt ontvangen, kun je bellen met 033-3032303 of een mail sturen naar bovenstaand adres. Dan nemen we contact met je op.